Denumire lucrare  
  
CESTRIN                          Achizitii publice
DataEtapa
30/03/2017Contract de furnizare
30/03/2017Caiet de sarcini
21/04/2017Notificare de atribuire
                  
  
Documentatii pe etape
Achizitie configurare si implementare mecanism de publicare in format compatibil INSPIRE