Denumire lucrare  
  
CESTRIN                          Achizitii publice
DataEtapa
07/04/2017Model contract de furnizare
07/04/2017Caiet de sarcini
21/04/2017Notificare de atribuire
                  
  
Documentatii pe etape
Achizitie sistem desktop PC All-in-One