Denumire lucrare  
  
CESTRIN                          Achizitii publice
DataEtapa
15/05/2017Model contract de servicii
15/05/2017Cerere de oferta
15/05/2017Fisa de date
15/05/2017Caiet de sarcini
                  
  
Documentatii pe etape
Dezvoltare instrument/ model ETL pentru transformare INSPIRE