Serviciul Administrare Infrastructura S.I.E.G.M.C.R.

Director executiv/Direcția Prelucrare Contravenții/Serviciul Administrare Infrastructura S.I.E.G.M.C.R.

Atribuții

  • Asigurarea mentenanței preventive și corective Data Center și upgrade sistem climatizare;
  • Salvarea datelor (back-up), recuperarea şi restaurarea (la cerere) a datelor aferente aplicaţiilor şi bazelor de date administrate;
  • Administrarea securităţii accesului, identificarea şi remedierea incidentelor de securitate la nivelul aplicaţiilor dezvoltate/ administrate;
  • Analizarea, evaluarea și intretinerea componentelor sistemului informatic (tehnică de calcul, echipamente, baze de date), inclusiv gestionarea permanenta (24/7) a alarmelor legate de sistemul de climatizare, acces, UPS – uri, generatoare și anomalii ale microclimatului din Data Center Rovinietă;
  • Asigurarea instruirii și suportului tehnic al utilizatorilor pentru aplicațiile dezvoltate;
  • Monitorizarea proactivă pentru detectarea și preîntâmpinarea eventualelor avarii pentru toate echipamentele suport Data Center Rovinietă: generatoare, echipamente de climatizare, UPS-uri.