Serviciul Suport Administrativ privind Activitatea Juridică

Director executiv/Departament Juridic/Serviciul Suport Administrativ privind Activitatea Juridică

Atribuții

  • Asigurarea desfasurarii in conditii optime a activitatii serviciilor din cadrul directiei, prin gestionarea eficienta si in conditii de siguranta a documentelor in format fizic formalizate de acestea in concordanta cu obiectul propriu de activitate;
  • Asigurrea procesarii la timp si in concordanta cu procedurile interne a activitatii de prelucrare a documentelor gestionate de structurile din cadrul directiei;
  • Asigurarea suportului administrativ serviciilor din cadrul directiei in scopul comunicarii datelor si al transmiterii documentelor in forma solicitata de emitent sau de destinatar, dupa caz, al multiplicarii sau scanarii, precum si al redactarii corespondentei de tip administrativ cu tertii sau cu structurile interne;
  • Primirea și verificarea corespondenței adresate CESTRIN, recepționată de la operatorul de servicii postale contractat, desfacerea corespondenței și gruparea documentelor în funcție de destinația acestora, predarea pe baza de borderou a acestora catre structurile din afara directiei care au competente in legatura cu acestea, respectiv inregistrarea, scanarea si prelucrarea documentelor care sunt de competenta directiei pentru a fi puse la dispozitie structurilor funcționale abilitate din directie, conform procedurilor;
  • Înregistrarea în evidențele proprii a documentelor de tip adrese de confirmare / respingere a trimiterii în debit de către organele fiscale și se ocupă de expedierea acestora către D.R.D.P. 1-7;
  • Participarea la procesul de implementare a arhivei electronice la nivelul serviciilor din cadrul directiei, prin dezvoltarea modalitatii digitale de formalizare a documentelor acestora, in masura incheierii instumentelor de colaborare in acest scop cu instantele de judecata de la nivel national.