Agremente tehnice

Elaborare Agrement Tehnic Nou

Pentru elaboararea unui Agrement Tehnic nou se va respecta următoarea procedură. Este important să aveți o listă de lucrări executate, cu aprecierea favorabilă a beneficiarilor, încercări de laborator, fișe tehnice etc.

Minimul de documentație tehnică, care trebuie prezentată cu cererea se regăsește în extrasul de mai jos (a se vedea procedura):

Dosarul preliminar trebuie întocmit de către solicitant şi va cuprinde în principal, în funcţie de etapa solicitării:

  1. cererea pentru AT; aici
  2. acordul producătorului privind comercializarea produsului de către solicitant, în cazul în care solicitantul este altul decât reprezentantul său autorizat;
  3. descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (în limba română);
  4. pentru produsele provenite din import, lista utilizărilor anterioare semnificative (cu indicarea anului în care s-a aplicat);
  5. documentele tehnice de referinţă;
  6. informaţii privind stadiul de implementare a sistemului de management al calităţii (SMC) şi/sau a sistemului de control al producţiei la producător;
  7. avize tehnice la zi obţinute în alte ţări sau reglementări tehnice naţionale în baza cărora produsul respectiv este fabricat şi utilizat în ţara de origine;
  8. agremente tehnice anterioare (în cazul solicitărilor de prelungire) aici
  9. procesul verbal de omologare internă pentru produsele fabricate în Romania.
  10. avize în conformitate cu reglementările în vigoare (după caz).

Dosarul tehnic preliminar face parte integrantă din dosarul tehnic al AT.

 

Grupa specializata nr.7: Drumuri, Poduri rutiere, Porturi si Aeroporturi
 

LISTA AGREMENTELOR TEHNICE IN VIGOARE

LA 29.03.2021

Nr.crt

Numar si denumire agrement tehnic

1

AT 005 – 07/ 300 - 2018Echipamente pentru acoperirea rosturilor de dilatatie a podurilor rutiere din elastomer armat tip SMF, SM, SMV, MEG si din otel tip pieptene PT, PMW

2

AT -005-07/301 – 2018 – Dispozitiv de acoperire a rosturilor de dilatatie ale podurilor rutiere  tip SERVISEAL B pentru deplasari maxime de 20 mm

3

AT 005 – 07/ 302 - 2018Peleti cu aditiv functional pentru modificarea bitumului si mixturii asfaltice - VIATOP® PLUS FEP

4

AT 005-07/303-2018 - Emulgator cationic pentru emulsii bituminoase- ATICA ROT 1

5

AT 005-07/304-2018 – Aditiv sub forma de granule din fibre de celuloza active –ITERFIBRA C Plus

6

AT 005 – 07/ 307 - 2018 - Echipamente de acoperire a rosturlor de dilatatie la poduri rutiere GUMBA tip BJ: BJ 50, BJ 100, BJ 165, BJ 230, BJ 330, BJ 330

7

AT 005 – 07/ 308 - 2018 - Echipament  de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri – POLIFLEX

8

AT 005 – 07/ 309 – 2018 – Polimer utilizat la obtinerea mixturilor asfaltice modificate – SUPERPLAST

9

AT 005 – 07/ 310 - 2018Aditiv de adezivitate pentru bitumuri rutiere  – ITELENE PE - 31F

10

AT 005 – 07/ 311 – 2018 - Fibre stabilizatoare active VIATOP pentru straturi rutiere bituminoase

11

AT 005 – 07/ 312 – 2019 – Produse pentru stabilizarea solului – ELJ TECHNOLOGIES

12

AT 005 – 07/ 313 – 2019 – Stabilizator de sol – T-RRP

13

AT 005 – 07/ 314 – 2019 – Echipament de acoperire a rosturilor de dilatatie pentru poduri rutiere tip C-JOINT utilizand liantul  C-J CONTINETAL

14

AT 005 – 07/ 315 – 2019 – Aditiv pentru reducerea temperaturii de productie sau de compactare a mixturilor asfaltice bituminoase  ITERLOW T

15

AT 005 – 07/ 316 – 2019 – Reciclarea la rece, în situ, cu aport de liant bituminos (bitum spumat sau emulsie bituminoasă), a straturilor rutiere degradate pentru execuția straturilor de bază sau de fundație cu reciclatorul Wirtgen WR204i

16

AT 005 – 07/ 317 – 2019 – Vopsea pe baza de solvent organic FS-01

17

AT 005 – 07/ 318 – 2019 – Agent modificant polimeric pentru bitum, tip ROAD+

18

AT 005 – 07/ 319 – 2020 Modificare AT 005-07/302-2018 - Peleti cu aditiv functional pentru modificarea bitumului si mixturii asfaltice - VIATOP® plus FEP

19

AT 005 – 07/ 320 – 2020 ModificareAT 005-07/311-2018 - Fibre stabilizatoare active  - VIATOP – pentru straturi rutiere bituminoase

20

AT 005 – 07/ 321 – 2020 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie a podurilor, pasajelor si viaductelor tip TRANSFLEX si TRANSFLEX ALUMINIUM

21

AT 005 – 07/ 322 – 2020 Vopsea marcaj rutier - COLORLUX TRAFFIC PLUS, culori alb, galben, rosu si negru

22

AT 005 – 07/ 323 – 2020 Materiale plastice bicomponente aplicate la rece: PlastiRoute®

23

AT 005 – 07/ 324 – 2020 Covoare antiderapante: PlastiRoute®, RollGrip® si  PlastiRoute® RollPlast®

24

AT 005 – 07/ 325 – 2020 Produs Termoplastic preformat PREMARK®, TacPad® & TacGuide®

25

AT 005 – 07/ 326 – 2020 Produs termoplastic - VIATHERM®

26

AT 005 – 07/ 327 – 2020 Echipamente pentru  acoperirea rosturilor de dilatatie la poduri rutiere tip AGFLEX J si AGFLEX BJ, inclusiv accesoriile necesare pentru instalarea acestora

27

AT 005 – 07/ 328 – 2020 Masa plastica aplicata la cald pentru marcaje rutiere HITEX TEXTUREPRINT TYPE 1

28

AT 005 – 07/ 329 – 2020 UNDERBOLD POD30 stabilizator de strat de forma si de baza in constructia de autostrazi, drumuri europene, nationale si de interes local

29

AT -005-07/330 – 2021 Dispozitiv de acoperire a rosturilor de dilatatie ale podurilor rutiere  tip SERVISEAL B pentru deplasari maxime de 20 mm (cerere nr. 369 din 10.11.2020)

30

AT -005-07/331 – 2021 Peleti cu aditiv functional pentru modificarea bitumului si mixturii asfaltice – VIATOP® plus FEP (cerere nr. 370 din 10.02.2021)

31

AT 005 – 07/ 332 - 2021 Echipamente pentru acoperirea rosturilor de dilatatie a podurilor rutiere din elastomer armat tip SMF, SM, SMV, MEG si din otel tip pieptene PT, PMW (cerere nr. 371 din 19.02.2021)