Agremente tehnice

Elaborare Agrement Tehnic Nou

Pentru elaboararea unui Agrement Tehnic nou se va respecta următoarea procedură. Este important să aveți o listă de lucrări executate, cu aprecierea favorabilă a beneficiarilor, încercări de laborator, fișe tehnice etc.

Minimul de documentație tehnică, care trebuie prezentată cu cererea se regăsește în extrasul de mai jos (a se vedea procedura):

Dosarul preliminar trebuie întocmit de către solicitant şi va cuprinde în principal, în funcţie de etapa solicitării:

  1. cererea pentru AT; aici
  2. acordul producătorului privind comercializarea produsului de către solicitant, în cazul în care solicitantul este altul decât reprezentantul său autorizat;
  3. descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (în limba română);
  4. pentru produsele provenite din import, lista utilizărilor anterioare semnificative (cu indicarea anului în care s-a aplicat);
  5. documentele tehnice de referinţă;
  6. informaţii privind stadiul de implementare a sistemului de management al calităţii (SMC) şi/sau a sistemului de control al producţiei la producător;
  7. avize tehnice la zi obţinute în alte ţări sau reglementări tehnice naţionale în baza cărora produsul respectiv este fabricat şi utilizat în ţara de origine;
  8. agremente tehnice anterioare (în cazul solicitărilor de prelungire) aici
  9. procesul verbal de omologare internă pentru produsele fabricate în Romania.
  10. avize în conformitate cu reglementările în vigoare (după caz).

Dosarul tehnic preliminar face parte integrantă din dosarul tehnic al AT.

 

Grupa specializata nr.7: Drumuri, Poduri rutiere, Porturi si Aeroporturi

LISTA AGREMENTELOR  TEHNICE ELABORATE IN PERIOADA

21.10.2014 – 31.12.2019

Nr.crt

Numar si denumire agrement tehnic

1

AT 005-07/262-2014 - Produs Termoplastic preformat  - PREMARK®1

2

AT 005-07/263-2014 - Vopsea de marcaj rutier apoasa - AquaRoute®UWS - BST-AL White

3

AT 005-07/264-2014 - Materiale plastice bicomponente aplicate la rece PlastiRoute®  

4

AT 005-07/265-2014 - Produs Termoplastic - ViaTherm®

5

AT 005-07/266-2014 - Covoare antiderapante PlastiRoute® RollGrip® si  PlastiRoute® RollPlast®

6

AT 005 – 07/ 267- 2014 - Masa plastica aplicata la cald pentru marcaje rutiere -  EUROTHERM HPX 1

7

AT 005 – 07/ 268- 2014 - Module limitatoare de viteza pentru utilizare pe drumuri publice si private

8

AT 005 – 07/ 269- 2014 - Masa plastica aplicata la cald pentru marcaje rutiere - HITEX  TEXTUREPRINT  Type 1

9

AT 005-07/270-2015 - Procedeu de reciclare ″in situ″ a structurilor rutiere utilizând tehnologia bazată pe spumă de bitum şi utilajul WIRTGEN 2500S

10

AT 005-07/271-2015 - Procedeu de reciclare „in situ” a straturilor de mixtură asfaltică şi beton de ciment  utilizând tehnologia bazată pe bitum spumat

11

AT 005-07/272-2015 - Peleti cu aditiv functional pentru modificarea bitumului - VIATOP® plus FEP

12

AT 005-07/273 - 2015 - Echipament  de acoperire a rosturilor de dilatatie ale podurilor, pasajelor si viaductelor-tip SERVISEAL B pentru deplasari maxime de 20 mm

13

AT 005-07/274-2015 – Aditiv sub forma de granule din fibre de celuloza active –ITERFIBRA C Plus

14

AT 005-07/275-2015 - Emulgator cationic pentru emulsii bituminoase - ATICA  ROT 1

15

AT 005 – 07/ 276- 2015Aditiv de adezivitate pentru bitumuri rutiere  – ITELENE PE - 31F

16

AT 005 – 07/ 277- 2015 - Fluxant pentru bitum – ATICA FX 1

17

AT 005 – 07/ 278- 2015 - Echipament de acoperire rosturi tip BJ: BJ 50, BJ 100, BJ 165, BJ 230, BJ 330, BJ 330

18

AT 005 – 07/ 279 - 2015 - Echipament  de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri – POLIFLEX

19

AT 005 – 07/ 280 – 2015 – Produs utilizat la obtinerea mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri – SUPERPLAST

20

AT 005 – 07/ 281 – 2015 - Fibre stabilizatoare active pentru straturi rutiere bituminoase – VIATOP

21

AT 005 – 07/ 282 – 2015 – Echipament de acoperire a rosturilor de dilatatie a podurilor, pasajelor si viaductelor tip AGFLEX J inclusiv accesorii

22

AT 005 – 07/ 283 – 2016 – Aditiv pentru imbunatatirea adezivitatii liantilor bituminosi - WETFIX®

23

AT 005 – 07/ 284 – 2016 – Aditiv pentru reducerea temperaturii de productie sau de compactare a mixturilor asfaltice bituminoase  ITERLOW T

24

AT 005 – 07/ 285 – 2016 – Stabilizator de sol – T-RRP

25

AT 005 – 07/ 286 – 2016 – Agent modificant polimeric pentru bitumuri, tip ROAD+

26

AT 005 – 07/ 287 – 2016 Echipament de acoperire a rosturilor de dilatatie tip C-JOINT utilizand binderul C-J CONTINETAL

27

AT 005 – 07/ 288- 2017 – Vopsea marcaj rutier COLORLUX TRAFFIC PLUS, culori alb, galben, rosu si negru

28

AT 005 – 07/ 289 - 2017Echipamente de acoperire a rosturilor de dilatatie a podurilor, pasajelor si viaductelor TRANSFLEX si TRANSFLEX ALUMINIUM

29

AT 005 – 07/ 290- 2017 - Echipamente pentru  acoperirea rosturilor de dilatatie a podurilor, pasajelor si viaductelor tip AGFLEX J si AGFLEX BJ, inclusiv accesoriile necesare pentru instalarea acestora

30

AT 005 – 07/ 291- 2017Mixtura stocabila ARTfix

31

AT 005 – 07/ 292- 2017 – Termoplastic preformat PREMARK®, TacPad® & TacGuide®

32

AT 005 – 07/ 293- 2017 – Produs termoplastic - VIATHERM®

33

AT 005 – 07/ 294- 2017 – Materiale plastice bicomponente aplicate la rece: PlastiRoute®

34

AT 005 – 07/ 295- 2017 – Covoare antiderapante: PlastiRoute®, RollGrip® si  PlastiRoute® RollPlast®

35

AT 005 – 07/ 297 - 2017EUROTHERM HPX1 – Masa plastica preformata aplicata la cald pentru marcaje rutiere

36

AT 005 – 07/ 298 - 2017Masa plastica aplicata la cald pentru marcaje rutiere HITEX TEXTUREPRINT TYPE 1

37

AT 005 – 07/ 300 - 2018Echipamente pentru acoperirea rosturilor de dilatatie a podurilor din elastomer armat tip SMF, SM, SMV, MEG si din otel tip pieptene PT, PMW

38

AT -005-07/301 – 2018 – Echipament de acoperire a rosturilor de dilatatie a podurilor rutiere  tip SERVISEAL B pentru deplasari maxime de 20 mm

39

AT 005 – 07/ 302 - 2018Peleti cu aditiv functionalpentru modificarea bitumului si mixturii asfaltice - VIATOP® PLUS FEP

40

AT 005-07/303-2018 - Emulgator cationic pentru emulsii bituminoase - ATICA  ROT 1

41

AT 005-07/304-2018 – Aditiv sub forma de granule din fibre de celuloza active – ITERFIBRA C Plus

42

AT 005 – 07/ 307 - 2018 - Echipament de acoperire rosturi tip BJ: BJ 50, BJ 100, BJ 165, BJ 230, BJ 330, BJ 330

43

AT 005 – 07/ 308 - 2018 - Echipament  de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri – POLIFLEX

44

AT 005 – 07/ 309 – 2018 – Produs utilizat la obtinerea mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri – SUPERPLAST

45

AT 005 – 07/ 310 - 2018Aditiv de adezivitate pentru bitumuri rutiere  – ITELENE PE - 31F

46

AT 005 – 07/ 311 – 2018 - Fibre stabilizatoare active pentru straturi rutiere bituminoase – VIATOP

47

AT 005 – 07/ 312 – 2019 – Produs pentru stabilizarea solului – ELJ TECHNOLOGIES

48

AT 005 – 07/ 313 – 2019 – Stabilizator de sol – T-RRP

49

AT 005 – 07/ 314 – 2019 – Echipament de acoperire a rosturilor de dilatatie pentru poduri rutiere tip C-JOINT utilizand liantul  C-J CONTINETAL

50

AT 005 – 07/ 315 – 2019 – Aditiv pentru reducerea temperaturii de productie sau de compactare a mixturilor asfaltice bituminoase  ITERLOW T

50

AT 005 – 07/ 316 – 2019 – Reciclarea la rece, în situ, cu aport de liant bituminos (bitum spumat sau emulsie bituminoasă), a straturilor rutiere degradate pentru execuția straturilor de bază sau de fundație cu reciclatorul Wirtgen WR204i

51

AT 005 – 07/ 317 – 2019 – Vopsea pe baza de solvent organic FS-01

52

AT 005 – 07/ 318 – 2019 – Agent modificant polimeric pentru bitum, tip ROAD+