Biroul Analize Tehnice

Director executiv/Direcția Inginerie și Studii de Teren/Biroul Analize Tehnice

Atribuții

  • Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de infrastructură rutieră realizate în cadrul proiectelor C.N.A.I.R. privind aplicarea prevederilor Legii nr.10/1995 a calităţii în construcţii, pentru menţinerea proceselor de asigurare a calității conform standardelor de calitate în construcţii;
  • Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de artă (poduri, pasaje, viaducte) realizate în cadrul proiectelor C.N.A.I.R. privind aplicarea prevederilor Legii nr.10/1995 a calităţii în construcţii, pentru menţinerea proceselor de asigurare a calității conform standardelor de calitate în construcţii;
  • Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de infrastructură rutieră realizate în cadrul proiectelor C.N.A.I.R. privind aplicarea prevederilor Legii nr.10/1995 a calităţii în construcţii și a normelor tehnice specifice, pentru menţinerea proceselor de asigurare a calității conform standardelor de calitate în construcţii;
  • Analizarea documentaţiilor tehnice de execuţie pentru lucrările realizate în cadrul proiectelor C.N.A.I.R. din punct de vedere al respectării cerinţelor normelor specifice privind calitatea lucrărilor de construcţii;
  • Emiterea și integrarea rapoartelor tehnice bazate pe buletine de încercări și teste realizate de compartimentele specializate din cadrul CESTRIN.