Compartimentul Asigurarea Calității

Director executiv/Direcția Laborator Drumuri/Compartimentul Asigurarea Calității

Atribuții

  • Implementarea Sistemului de Management al Calității impus de standardul SR EN ISO/CEI 17025, de controlul aplicării și evaluării eficienței acestuia în cadrul Directiei Laborator de Drumuri;
  • Elaborarea documentației specifice Sistemului de Management al Calității, actualizarea și gestionarea acesteia;
  • Verificarea, prin audit intern a modului în care sunt elaborate, gestionate, conservate și difuzate înregistrările calității, în activitățile desfășurate în unitate;
  • Urmărirea rezolvării neconformităților depistate la auditurile interne;
  • Planificarea și realizarea analizelor de management a stadiului Sistemului de Management al Calității;
  • Evaluarea furnizorilor/ subcontractanților din domeniul activitatii de laborator, în vederea acceptării lor de către CESTRIN și evaluarea satisfacției clienților, potrivit procedurilor specifice;
  • Realizarea instruirii personalului directiei în domeniul calității.

Scop specific:


Asigurarea Sistemului propriu de Management al Calității in domeniul activitatii de laborator si menținerea acestuia la nivelul impus de standardul SR EN ISO/CEI 17025.