Informaţii contravenţii rovinietă

Temei legal

 • ORDONANŢA Guvernului nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind aplicarea tarifului, de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului transporturilor nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, cu modificarile şi completările ulterioare;

Domeniu de aplicare

 • pentru circulaţia pe reţeaua de drumuri naţionale, exclusiv cele aflate în intravilanul
  resedinţelor de judeţe şi al municipiilor;
 • pentru toti utilizatorii români si straini pentru toate vehiculele inmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
 • vehicul = orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin doua axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcile tractate de acesta;
 • utilizatori = persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise in certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini
 • Vehiculele de transport mixt, destinate prin construcţie pentru transportul de persoane şi de marfă în compartimente separate, se tarifează ca şi vehiculele de transport marfă

Valabilitate

 • Atât pentru utilizatorii români cât şi pentru utilizatorii străini tariful de utilizare se
  poate achita pentru perioade de valabilitate de 1 zi (cu excepţia autoturismelor şi a
  vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu
  3,5 tone), 7 zile, 30 zile, 90 zile şi 12 luni de la data solicitată de utilizator.

Tarife

 

Tipul vehiculului

Durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

Tariful
[euro]
(TVA inclus)

A

Autoturisme

1 zi

-

7 zile

3

30 de zile

7

90 de zile

13

12 luni

28

B

Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t

1 zi

-

7 zile

6

30 de zile

16

90 de zile

36

12 luni

96

C

a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t
b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

4

7 zile

20

30 de zile

52

90 de zile

120

12 luni

320

D

a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t
b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

7

7 zile

35

30 de zile

91

90 de zile

210

12 luni

560

E

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0t, cu maximum 3 axe (inclusiv)

1 zi

9

7 zile

45

30 de zile

117

90 de zile

270

12 luni

720

F

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)

1 zi

11

7 zile

55

30 de zile

143

90 de zile

374

12 luni

1.210


Sancţiuni

1. Cuantumul amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile.

Tipul vehiculului

Cuantumul amenzii contravenţionale

(lei)

minim

maxim

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0t, cu minimum 4 axe (inclusiv)

3.000

4.500

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0t, cu maximum 3 axe (inclusiv)

2.750

3.000

a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1.750

2.250

a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1.250

1.750

Vehicule de transport marfă cu 0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t

750

1.250

Autoturisme

250

500


2. Cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil în cazul lipsei rovinietei valabile.

 

Tipul vehiculului

Tarif de despăgubire

- euro -

A

Autoturisme

28

B

Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t

96

C

a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

320

D

a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

560

E

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv)

720

F

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)

1.210


Distribuitori

 • Oficii Poştale aparţinând CN POSTA ROAMANA – 481 locatii;
 • Staţii de distribuţie a carburanţilor auto aparţinând  SC OMV PETROM MARKETING SRL – 547 locatii;
 • Staţii de distribuţie a carburanţilor auto aparţinând SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL – 130 locatii;
 • Staţii de distribuţie a carburanţilor auto aparţinând SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL – 129 locatii;
 • Puncte de lucru apartinand Automobil Clubul Roman – 30 locatii;
 • Puncte de lucru aparţinând SC SPEEDY DRIVER SRL  - 16 locatii;
 • Birouri regionale aparţinând UNTRR – 14 locatii;
 • Puncte de lucru aparţinând  SC SCALA ASSISTANCE SRL – 13 locatii;
 • Puncte de lucru aparţinând  SC MEDINA TRANS SPEDITION SRL – 6 locatii;
 • Puncte de lucru aparţinând  SC CARISIMA SRL – 2 locatii;
 • Puncte de lucru aparţinând  SC PASAJ SRL – 1 locatie;
 • Sedii ale CNADNR: Agenţii de control şi încasare (ACI)
 • Secţii de drumuri naţionale (SDN)
 • Direcţii regionale de drumuri şi poduri (DRDP)

Plata

 • Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitării tarifului. Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se întelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.
 • Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare:

 • în valute liber convertibile, cotate pe piata valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în functie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectueaza plata;
 • lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitarii tarifului;

Responsabilităţi

Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Informaţii privind eliberarea rovinietei la punctele de distribuţie

Potrivit prevederilor articolului 5 din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România aprobate prin Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 769/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare la achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, la punctele de lucru ale distribuitorilor aceştia vor elibera utilizatorului:

 a) documentul fiscal care atestă plata sumelor încasate;

 b) pentru fiecare vehicul în parte, un document care conţine următoarele informaţii şi care dovedeşte corespondenţa acestora cu cele înregistrate în baza de date a SIEGMCR:

 (i) datele de identificare ale punctului de lucru la care a fost achitat tariful;

(ii) data şi ora la care a fost încasat tariful de utilizare;

(iii) seria unică a documentului;

(iv) numărul de înmatriculare al vehiculului;

(v) numărul de identificare al vehiculului, în cazul achitării tarifului pentru perioada de utilizare de 12 luni;

(vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

(vii) anul, luna, ziua si ora de la care este valabilă rovinieta;

(viii) anul, luna, ziua expirării valabilităţii rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator;

(ix) nivelul tarifului în euro;

(x) nivelul tarifului în lei;

(xi) cursul de schimb euro/leu.

Documentul prevăzut la lit. b) va fi eliberat prin intermediul SIEGMCR, in două exemplare identice, si va fi înregistrat automat în baza de date a acestuia, dintre care:

a) unul va fi stampilat de către distribuitor si va fi înmânat solicitantului;

b) unul va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta va confirma că datele înscrise în document sunt conforme cu cele solicitate, exemplar ce va rămâne la distribuitor.

Solicitantul furnizează datele prevăzute la pct. (iv) si (v), conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare, şi stabileste tipul vehiculului prevăzut la pct. (vi).

 * RESPONSABILITATEA FUNCŢIONĂRII PUNCTELOR DE DISTRIBUŢIE APARŢINE INTEGRAL DISTRIBUITORULUI CU CARE C.N.A.I.R. ARE ÎNCHEIATE CONVENŢII DE DISTRIBUŢIE


CONTACT - CONTRAVENŢII ROVINIETE ( DPCC CESTRIN )

Adresa: Bd. Iuliu Maniu 401A, Sector 6, Bucureşti, România
Telefon: +(40)21.317.11.25
Fax: +(40)21.315.15.84