Serviciul Juridic Contravenții

Director executiv/Departament Juridic/Serviciul Juridic Contravenții

Atribuții

  • Întocmirea actelor de procedură / documentațiilor specifice fiecărui dosar civil constituit pe rolul instanțelor ce derivă din procesele verbale de constatare a contravenției
  • Întocmirea adreselor către diverse entitati si subunitati ale C.N.A.I.R. S.A. pentru transmiterea către instanță a documentelor solicitate in legatura cu dosarele gestionate;
  • Asigurarea reprezentării juridice a C.N.A.I.R. S.A., în fața instanțelor judecătorești interne, în cadrul litigiilor privind S.I.E.G.M.C.R., în scopul apărării intereselor C.N.A.I.R.  S.A., prin parcurgerea tuturor etapelor procesuale disponibile, in conditii de legalitate si temeinicie a exrrcitarii acestora;
  • Formularea apărărilor necesare asigurării drepturilor și intereselor C.N.A.I.R. S.A. în fața instanțelor naționale, în litigiile în care CESTRIN este parte și au legătură cu S.I.E.G.M.C.R.;
  • Înregistrarea datelor si informatiilor privind realizarea actelor procedurale in dosarele gestionate, prin intermediul aplicatiilor puse la dispozitie de structurile interne sau, dupa caz, achizitionate;
  • Verificarea hotărârilor judecătorești în vederea identificării debitelor reprezentând cheltuieli de judecată stabilite definitiv în sarcina/favoarea CESTRIN, în vederea întocmirii formalităților necesare plății acestora către creditorii îndreptățiți și de către debitori, potrivit procedurilor interne.
  • Rezolvarea la solicitarea conducerii a altor lucrări cu caracter juridic, care au legatură cu activitatea specifica.