Despre CESTRIN

Prin direcțiile şi departamentele sale specializate, CESTRIN are în sarcină investigarea periodică completă a întregii reţele de drumuri naţionale şi autostrăzi, folosind echipamente şi tehnologii moderne de înaltă productivitate : FWD, APL, GRIPTESTER, DEGY, încercări nedistructive. Pe baza rezultatelor acestor investigaţii, CESTRIN-ul concepe şi exploatează programe specifice PMS, BMS, care permit prioritizarea lucrărilor de întreţinere a drumurilor şi podurilor, utilizarea eficientă a fondurilor alocate şi realizarea în final a obiectivelor majore ale Companiei.

În calitatea sa de organism de strategie şi dezvoltare tehnică a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică, pe plan naţional, s-a implicat activ în transpunerea în practică a politicii rutiere adoptate de Companie, îndeosebi în realizarea de studii şi expertize de trafic rutier necesare studiilor de fezabilitate pentru diversele proiecte de modernizare a drumurilor, în dezvoltarea sistemului informatic al Companiei prin coordonarea activităţii de informatică, conceperea şi dezvoltarea unor sisteme informatice specifice, în vederea prioritizării lucrărilor de întreţinerea în asimilarea şi implementarea unor materiale şi tehnologii rutiere performante atât în cadrul lucrărilor de întreţinere cât şi mai ales la lucrările de reabilitare şi modernizare a drumurilor şi podurilor existente, în realizarea de expertize şi agremente tehnice

Principii

 • Profesionalism: Ca parte a C.N.A.I.R., aplicăm cele mai înalte standarde de excelenţă, integritate şi respect în mediul de lucru.

 • Lucrul în echipă: Ne susţinem şi ne completăm unul pe celălalt, respectăm diferenţele dintre oameni, ideile lor şi lucrăm împreună în maniera C.N.A.I.R.

 • Orientarea către client: Încercăm să înţelegem şi să atingem nevoile clienţilor şi ale C.N.A.I.R. şi să răspundem prin servicii de calitate, inovaţie şi creativitate. Suntem specializaţi să asigurăm rezultate care să conteze.

 • Flexibilitate: răspundem rapid la semnalele venite din mediul intern şi extern.

 • Transparenţă: furnizăm la timp informaţia obiectivă şi corectă despre activitatea noastră.

 • Neutralitate politică: realizăm politici bazate pe analiză tehnică şi economică fără implicarea altor interese, concomitent cu cooperarea cu instituţiile statului alese democratic.

 • Eficienţă: utilizăm optim resursele în vederea atingerii efectului maxim.

 • Răspundere publică: în centrul politicii noastre stă interesul public.


Codul de comportament etic în C.N.A.I.R.

Cod comportament etic

Obiective

Obiectivele reprezintă prima componentă operaţională a strategiei şi se bazează pe misiunea CESTRIN, stabilită pe baza analizei interne şi externe a organizaţiei precum şi a mediului în care aceasta există şi îşi desfăşoară activitatea:

 • Definirea, realizarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de gestiune a patrimoniului infrastructurii rutiere;
 • Organizarea şi dezvoltarea capacităţilor de inspecţie, investigaţii, testare, încercări şi analize de laborator pentru stabilirea calităţii şi evaluarea stării tehnice;
 • Organizarea şi dezvoltarea capacităţii de proiectare pentru drumuri şi poduri;
 • Întărirea capacităţii de analiză tehnico-economică şi de planificare a lucrărilor pentru drumurile naţionale;
 • Dezvoltarea şi implementarea unei arhitecturi naţionale pentru sistemele inteligente de transport din segmentul rutier;
 • Dezvoltarea capacităţii de monitorizare, analiză, coordonare şi control al traficului;
 • Dezvoltarea şi completarea sistemului de norme tehnice şi juridice din domeniul rutier şi alinierea la sistemul normativ european.

Organigrama

Regulamentul de Organizare și Funcționare C.N.A.I.R. S.A. - CESTRIN