Departament Inginerie de Trafic, Aplicații Informatice

Director executiv/Direcția Tehnică/Departament Inginerie de Trafic, Aplicații Informatice

Principalele activităţi

  • Studii de trafic;
  • Recensăminte de circulaţie;
  • Prognoze de trafic rutier;
  • Centralizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date de restricţii de circulaţie permanente şi temporare, transmise de DRDP 1-7;
  • Optimizarea traseelor interurbane pentru transporturile grele şi agabaritice, cu ajutorul aplicaţiei informatice de îndrumare a transporturilor rutiere, în vederea emiterii AST de către Serviciile AVTR (din cadrul CNAIR-central, DRDP şi A.C.I din P.T.F.) ;
  • Inregistrarea automată a traficului rutier;
  • Monitorizarea traficului greu;
  • Studii şi sinteze asupra traficului rutier;
  • Sisteme de prelucrare a datelor de trafic;
  • Baze de date în domeniul traficului rutier;
  • Perfecţionarea aparaturii de înregistrare automată a traficului rutier;
  • Elaborare, dezvoltare, integrare sisteme informatice;
  • Administrare şi exploatare baze de date;
  • Aplicaţii web pentru îndeplinirea obiectului de activitate;
  • Asistenţă tehnică şi colaborări cu departamentele CESTRIN;
  • Activităţi de birotică, digitizare, editare şi tipărire hărţi drumuri.

Obiective

  • Prelucrarea înregistrărilor de circulaţie obţinute în cadrul recensământului ;
  • Elaborarea studiilor de dezvoltare a reţelei de drumuri naţionale ;
  • Stabilirea coeficienţilor de evoluţie a traficului ;
  • Elaborarea prognozei de evoluţie a traficului ;
  • Continuarea activităţii de gestionare şi monitorizare a traficului ;
  • Stabilirea capacităţii de circulaţie a reţelei de drumuri naţionale ;
  • Perfecţionarea aparaturii de înregistrare automată a traficului rutier ;
  • Pregătirea automatizării complete a efectuarii recensământului de circulaţie din anul 2025.

Organizare

Departamentul Inginerie de Trafic, Aplicații Informatice este organizat după cum urmează:

 • Serviciul Dezvoltare și Întreținere Aplicații Informatice

 • Biroul Întreținere, Dezvoltare, Monitorizare Rețea Contori de Trafic

 • Biroul Prelucrări Date de Trafic

 • Serviciul Studii de Trafic

Servicii