Serviciul Aplicații GIS pentru Sisteme de Transport

Director executiv/Direcția Inginerie și Studii de Teren/Serviciul Aplicații GIS pentru Sisteme de Transport

Atribuții

  • Crearea bazei modelului de date a bazei de geodate;
  • Prelucrarea datelor geo-spațiale;
  • Valorificarea și procesarea măsurătorilor de teren;
  • Importul datelor din surse externe GIS;
  • Proiectarea și prelucrarea hărților în coordonate GIS;
  • Elaborarea aplicațiilor informatice de tip GIS pentru îndeplinirea obiectului de activitate al C.N.A.I.R. S.A.