Secţia Mentenanţă, Implementare şi Dezvoltare Aplicaţii Informatice

Principalele activităţi

  • Elaborare, dezvoltare, integrare sisteme informatice;
  • Administrare şi exploatare baze de date;
  • Aplicaţii web pentru îndeplinirea obiectului de activitate;
  • Administrare reţele de calculatoare;
  • Asistenţă tehnică şi colaborări cu secţiile CESTRIN;
  • Activităţi de birotică, digitizare, editare şi tipărire hărţi drumuri.

Obiective

  • Elaborare rapoarte tehnice utilizând bazele de date administrate de S.I., la cererea C.N.A.I.R. pentru planificarea, programarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor;
  • Gestionare trafic rutier;
  • Gestionare activitate de întreţinere drumuri naţionale.

Organizare

Secţia Informatică este organizată în 4 birouri, după cum urmează: