Profil - Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri (ANCFD)

Director executiv/Direcția Laborator Drumuri/ Secția Laborator Drumuri/Profil - Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri (ANCFD)

Profilul are ca scop realizarea de încercări pe agregatele si filerele obtinute din materiale naturale, artificiale sau reciclate ce se utilizează la straturile de bază sau de fundaţii precum si cele care intră în componenţa mixturilor asfaltice utilizate la realizarea îmbrăcăminţilor bituminoase

AGREGATE

Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate

 • rezistența la îngheț-dezgheț;
 • încercare cu sulfatul de magneziu;

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice

 • analiza granulometrică prin cernere;
 • coeficient de aplatizare;
 • coeficient de formă;
 • procent de agregate concasate sau sfărâmate  din agregate ;
 • echivalentul de nisip;
 • încercarea cu albastru de metilen.

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice -fizice

 • rezistenţa la uzură micro-Deval;
 • rezistenţa la sfărâmare Los Angeles;
 • rezistenţa la strivire;
 • masa volumică în vrac și porozitate intergranulară;
 • densitate aparentă și absorbție de apă;
 • compactare Proctor (umiditate optimă şi densitatea maximă de compactare , gradul de compactare).

FILER

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice

 • granulozitate în curent de aer

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice -fizice

 • determinarea filerului uscat compactat (porozitatea Ridgen);
 • conținut de apă în etuva ventilată;
 • masa volumică reală (metoda cu picnometru);
 • masa volumică în vrac în kerosen;
 • încercarea cu albastru de metilen;
 • solubilitatea în apă.

Realizări

 • Verificarea calităţii materialelor puse în opera pentru obiectivele:
  • autostrăzile Sebeș Turda lot 1, lot 2; Brașov Oradea, Orăștie Sibiu lot 3, Lugoj Deva;
  • variante ocolitoare Satu Mare, Ștei, Târgul Mureș, Tecuci;
  • drumuri naționale 7A, 5, 21.
 • Verificarea calității filerelor provenite de la furnizori;
 • Implementare norme europene armonizate.

Echipamente

 • aparat de cernere Shaker;
 • aparat de cernere in curent de aer
 • aparat Los Angeles;
 • aparat Micro Deval
 • camera climatica pentru rezistenta la inghet-dezghet
 • Proctor automat;
 • ansamblu pentru echivalent de nisip;
 • prese hidraulice.

 

 • Micro-Deval
 • Proctor automat
 • Aparat de cernere in curent de aer
 • Camera climatica