Profil - Beton, Beton Armat și Beton Precomprimat ( BBABP )

Director executiv/Direcția Laborator Drumuri/ Secția Laborator Drumuri/Profil - Beton, Beton Armat și Beton Precomprimat (BBABP)

Profilul are ca scop realizarea de încercări pe betonul proaspăt și betonul întărit.

Încercări specifice

 • determinarea densităţii betonului proaspăt;
 • determinarea conţinutului de aer oclus;
 • determinarea densității betonului întărit;
 • determinarea rezistenţei la compresiune pe beton întărit;
 • determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ;
 • determinarea adâncimii de pătrundere a apei sub presiune în betonul întărit.

Echipamente

 • prese hidraulice;
 • echipament pentru determinarea conținutului de aer oclus în betonul proaspăt;
 • echipament pentru determinarea adâncimii de pătrundere a apei sub presiune

 • Presă hidraulică pentru determinarea rezistenţei la compresiune;
  • Echipament pentru determinarea conţinutului de aer oclus în betonul proaspăt;
 • Echipamentul pentru determinarea adâncimii de pătrundere a apei sub presiune.