Profil - Geotehnica şi teren de fundare ( GTF )

Director executiv/Direcția Laborator Drumuri/ Secția Laborator Drumuri/Profil - Geotehnica şi teren de fundare ( GTF )

Profilul are ca scop realizarea investigatiilor de teren si a încercărilor de laborator pe pământurile din stratul de fundaţie in vederea stabilirii: tipurilor si clasificarii acestora; caracteristicilor de compactare; caracteristicilor mecanice.

Încercările specifice

 • Conţinutul de materii organice (humus);
 • Determinarea granulozităţii: repartiţia procentuală după mărime a granulelor componente ale fazei solide a pământurilor;
 • Determinarea umflării libere: punerea în evidentă a proprietăţii de modificare a volumului, atunci când variază umiditatea;
 • Încercarea Proctor - determinarea caracteristicilor de compactare (densitate/umiditate) în domeniul uscat / umed şi a gradului de compactare;
 • Determinarea densităţii pe teren;
 • Limite de plasticitate (inferioară şi superioară);
 • Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ;
 • Determinarea permeabilității;
 • Determinarea compresibilității prin încercarea în edometru;
 • Determinarea rezistenței la forfecare prin încercarea de forfecare direcă;
 • Încercarea pământurlor la compresiune triaxială;
 • Determinarea deflexiunilor dinamice și a modulului de elasticitate dinamic.

Realizări

 • Verificarea calităţii materialelor puse în operă pentru obiectivele: autostrada Sebeș - Turda; autostrada Brașov - Oradea; autostrada Lugoj – Deva; VO Satu Mare;VO Ștei; VO Târgul Mureș.

Echipamente

 • foreză manuală;
 • aparat de cernere Shaker;
 • cupă Casagrande;
 • penetrometru cu con;
 • proctor.

 • deflectometru dinamic uşor LWD PRIMA 100 folosit pentru efectuarea măsurătorilor de deformabilitate pentru determinarea deflexiunilor dinamice, a gradului de compactare şi a modulului de elasticitate dinamic pentru pământuri, balast şi nisipuri compactate

 • permeametru fără sucţiune folosit pentru a determina permeabilitatea pământurilor nisipoase şi pietrişurilor prin metoda pemeametrului cu gradinet variabil

 • aparat de forfecare directă
 • cadru de consolidare pentru forfecare
 • edometru pentru determinarea compresibilităţii şi caracteristicilor de compactare a pământurilor
 • aparat de forfecare triaxială folosit pentru determinarea caracteristicilor rezistenţei la forfecare prin încercarea de compresiune triaxială de tip UU, CU şi CD, a pamânturilor coezive