Profil - Siguranţa Circulaţiei ( SC )

Director executiv/Direcția Laborator Drumuri/ Secția Laborator Drumuri/Profil - Siguranţa Circulaţiei ( SC )

În cadrul profilului se efectuează încercări specifice verificării calităţii materialelor utilizate pentru realizarea marcajelor rutiere şi a indicatoarelor fixe existente pe drumuri naţionale şi autostrăzi.

Încercări pe produse pentru marcare rutieră (vopsele, termoplastice, materiale plastice aplicate la rece)

 • Determinarea conţinutului de liant;
 • Determinarea conţinutului de dioxid de titan;
 • Determinarea componentelor anorganice (conţinut de carbonat);
 • Determinarea conţinutului de cenuşă;
 • Determinarea conţinutului de microbile de sticlă.

Încercări specifice microbilelor de sticlă

 • Analiza granulometrică;
 • Determinarea calităţii microbilelor;
 • Determinarea indicelui de refracţie.

Încercări privind performanţa marcajelor rutiere

 • Determinarea continua in situ a coeficientului de luminanţă retroreflectată RL;
 • Coeficientul de luminanţă retroreflectată RL;
 • Coeficientul de luminanţă sub iluminare difuză Qd;
 • Aderenţa (valoare SRT);
 • Factorului de luminanţă β;
 • Determinarea coordonatelor cromatice x, y;
 • Grosimea peliculei uscate.

Încercări pe foliile retroreflectorizante aplicate pe indicatoare rutiere fixe

 • Determinarea coeficientului de retroreflexie RA.

Realizări

 • verificarea performantelor marcajelor rutiere existente pe drumurile nationale si autostrazile aflate in administrarea CNAIR SA, pe raza DRDP 1..7;
 • verificări pentru evaluarea calităţii vopselelor, termoplasticelor, plasticelor aplicate la rece, microbilelor de sticlă şi a foliilor reflectorizante;
 • urmărirea comportării în timp a marcajelor rutiere şi a foliilor reflectorizante;
 • elaborare agremente tehnice pentru produse şi procedee destinate realizării marcajelor rutiere.

Echipamente

 • ECODYN 3;
 • Line Inspector II RL/Qd;
 • Trusa pentru masurarea grosimii marcajului rutier ZMM 5000;
 • Spectrofotometru CM - 2500c;
 • Reflectometru 45/00 – ZRM 1021;
 • Pendul SRT Wessex;
 • Trusă pentru măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere;
 • Reflectometru ZRS 6060;
 • Microscop optic Zeiss

 • ECODYN 3 ( dispozitiv de înaltă performanță ce permite măsurarea continuă a coeficientului de luminanţă retroreflectată RL al marcajelor rutiere pe zeci de kilometri într-o singură trecere, fără utilizarea unor semnalizari speciale );
 • Line Inspector II RL/Qd ( aparat utilizat pentru determinarea coeficientului de luminanţă sub iluminare difuză Qd şi a coeficientului de luminanţă retroreflectată RL, în condiţii de vreme uscată şi umedă );
 • Trusă pentru măsurarea grosimii marcajului rutier ZMM 5000 ( echipament complet pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea de marcaj (uscată şi umedă) pe teren şi în laborator );
 • Spectrofotometru CM-2500c ( aparat utilizat pentru determinarea coordonatelor cromatice x,y și factorul de luminanţã β a unei suprafeţe de marcaj rutier şi a a unei suprafeţe de material retroreflectorizant );
 • Reflectometru 45/00 – ZRM 1021 ( aparat utilizat pentru determinarea factorului de luminanţă β a marcajelor rutiere );
 • Pendul SRT Wessex ( aparat utilizat pentru determinarea factorului de luminanţă β a marcajelor rutiere );
 • Trusă pentru măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere ( trusă pentru determinarea adâncimii medii a macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei rutiere );
 • Retroreflectometru ZRS 6060 ( reflectometru utilizat pentru determinarea vizibilităţii pe timp de noapte a coeficientului de retroreflexie RA pentru panouri indicatoare, echipamente de protecţie şi a altor materiale reflectorizante cu măsurare pe trei unghiuri de observare, diferite, în acelaşi timp );
 • Microscop optic Zeiss ( echipament utilizat pentru determinarea procentului ponderat de microbile de sticlă defecte (defecte microbile) );