UIP - Unitatea de Implementare a Proiectului (proiect Asigurarea viabilității și siguranței traficului)

Director executiv/Direcția Laborator Drumuri/UIP - Unitatea de Implementare a Proiectului (proiect Asigurarea viabilității și siguranței traficului)

Atribuții

Atributii si responsabilitati in concordanta cu atributiile si responsabilitatile specifice ale profilelor coordonate, pe durata de realizare si de derulare a proiectului, conform necesitatilor precizate de seful de unitate (UIP).

Are in coordonare urmatoarele structuri

  1. Profil Drumuri 2 (capacitate portanta)
  2. Profil Drumuri 3 (planeitate-rugozitate)
  3. Profil Siguranta Circulatiei

 

Scop specific

  • monitorizarea și luarea unor decizii rapide de intervenție, atunci când este cazul, în scopul prevenției și reducerii numărului de accidente rutiere prin reducerea procentuală majoră a influenței factorului drum;
  • identificare și de prioritizarea lucrărilor de întreținere în baza unor parametrii caracteristici (capacitate portantă, planeitate, rugozitate și stare de degradare) determinați în baza unor măsurători nedistructive de mare randament, sistem calibrat corespunzător pe întreaga rețea națională de drumuri;
  • asigură condițiile de monitorizare și intervenție necesare pentru optimizarea gradului de siguranță a participanților la trafic.