Secţia Laborator Drumuri

Director executiv/Direcția Laborator Drumuri/Secția Laborator Drumuri

Principalele activităţi

 • Realizarea de încercări pe materiale utilizate la lucrările de drumuri;
 • Verificarea performantei marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului;
 • Asimilarea şi implementarea metodelor europene de analiză a materialelor;
 • Cercetări privind proiectarea volumetrică a mixturilor asfaltice utilizate la prepararea  îmbrăcăminţilor rutiere;
 • Studii şi încercări pentru implementarea de materiale noi si tehnologii rutiere performante;
 • Cercetari pentru asimilarea şi implementarea unor metode moderne de analiză a materialelor şi de proiectare a mixturilor asfaltice utilizate la execuţia îmbrăcăminţilor rutiere;
 • Realizarea de încercări nedistructive pe stucturi din beton aflate în exploatare;
 • Efectuare investigaţii geotehnice  prin încercări specifice de laborator cât și pe teren pentru analiza tehnică a calității materialelor puse în operă, efectuarea de verificări statice și dinamice la nivelul terasamentelor;
 • Investigarea rețelei de drumuri pentru determinarea caracteristicilor funcționale și structurale ale acestora.

  Obiective

  Laboratorul de Drumuri este laborator grad 1 : Acreditat RENAR – certificat de acreditare nr. 220 L valabil până în 18.08.2022. Autorizat Inspecţia de Stat în Construcţii - autorizaţia nr.3201/22.11.2016, valabilă până în 22.11.2020. Scopul secţiei este de a desfăşura activitate de cercetare, dezvoltare, elaborare de norme tehnice specifice, elaborare de agremente tehnice pentru materiale şi tehnologii noi specifice sectorului de drumuri, de a realiza prin incercari de laborator controlul calităţii lucrărilor de reabilitare a drumurilor naţionale şi construcţie autostrăzi a caror beneficiar este C.N.A.I.R., de a verifica şi implementa materiale şi tehnologii noi în domeniul rutier.

  Ca obiective, Secţia Laborator Drumuri include:

  • Controlul calităţii lucrărilor de drumuri și a lucrărilor de artă;
  • Activităţi de verificare a calităţii materialelor utilizate la lucările de drumuri şi la construcţia de autostrăzi;
  • Asigurarea calităţii în activitatea de încercare;
  • Activităţi de concepţie:
    • asimilarea şi implementarea metodelor europene de analiză a materialelor;
    • cercetări privind proiectarea volumetrică a mixturilor asfaltice utilizate la prepararea îmbrăcăminţilor rutiere;
    • studii şi încercări pentru implementarea de tehnologii rutiere performante;
    • studii şi cercetări pentru obţinere de mixturi asfaltice performante.
  • Activităţi de urmărire în exploatare a sectoarelor experimentale realizate cu materiale sau tehnologii noi în vederea promovării acelora care sunt adecvate condiţiilor de climă şi trafic din ţara noastră.
  • Investigarea stării tehnice a reţelei de drumuri, folosind echipamentele de mare randament aflate în dotare pentru:
  • recepția drumurilor noi sau reabilitate, precum și a ranforsărilor și covoarelor;
  • elaborarea propunerilor de lucrări de întreținere la nivel național pentru asigurarea stării de viabilitate a drumurilor;
  • asigurarea condițiilor de monitorizare și intervenție necesare pentru optimizarea gradului de siguranță rutieră;
  • urmărirea performanţelor în exploatare a îmbrăcăminţilor rutiere
 • Perfecţionarea personalului.

Organizare

Laboratorul este organizat în 9 profile, în concordanţă cu legislaţia specifică aplicabilă laboratoarelor rutiere emisă de Inspecţia de Stat în Construcţii, după cum urmează:


Echipamente