Secţia Laborator de Drumuri

Principalele activităţi

 • Realizarea de încercări pe materiale utilizate la lucrările de drumuri;
 • Asimilarea şi implementarea metodelor europene de analiză a materialelor;
 • Cercetări privind proiectarea volumetrică a mixturilor asfaltice utilizate la prepararea  îmbrăcăminţilor rutiere;
 • Studii şi încercări pentru implementarea de materiale noi si tehnologii rutiere performante;
 • Cercetari pentru asimilarea şi implementarea unor metode moderne de analiză a materialelor şi de proiectare a mixturilor asfaltice utilizate la execuţia îmbrăcăminţilor rutiere;
 • Dezvoltarea de programe informatice specifice activitaţii de laborator;
 • Realizarea de programe de cercetare dezvoltare finanţate prin POS-CCE.

Obiective

Laboratorul de Drumuri  este laborator grad 1 :
Acreditat RENAR – certificat de acreditare nr. 220 L valabil până în 18.08.2018.
Autorizat Inspecţia de Stat în Construcţii - autorizaţia nr.2504/2012, valabilă până în 2016.
Scopul secţiei este de a desfăşura  activitate de cercetare dezvoltare, expertize, elaborare de norme tehnice specifice,  elaborare de agremente tehnice pentru materiale şi tehnologii noi specifice sectorului de drumuri, de a realizara controlul calităţii lucrărilor de reabilitare a drumurilor naţionale şi construcţie autostrăzi a caror beneficiar este C.N.A.I.R., de a verifica şi implementa  materiale şi tehnologii noi în domeniul rutier.

Ca obiective, Secţia Laborator Drumuri include:

 • Controlul calităţii lucrărilor de drumuri;
 • Activităţi de verificare a calităţii materialelor utilizate la lucările de drumuri şi la construcţia de autostrăzi;
 • Asigurarea calităţii în activitatea de încercare;
 • Activităţi de concepţie:
  • asimilarea şi implementarea metodelor europene de analiză a materialelor;
  • cercetări privind proiectarea volumetrică a mixturilor asfaltice utilizate la prepararea îmbrăcăminţilor rutiere;
  • studii şi încercări pentru implementarea de tehnologii rutiere performante;
  • dezvoltarea de programe informatice specifice activităţii de laborator.
  • studii şi cercetări pentru obţinere de mixturi asfaltice performante.
 • Activităţi de expertiză şi asistenţă tehnică pentru execuţia lucrărilor de reabilitare.
 • Activităţi de urmărire în exploatare a sectoarelor experimentale realizate cu materiale sau tehnologii noi în vederea promovării acelora care sunt adecvate condiţiilor de climă şi trafic din ţara noastră.
 • Perfecţionarea personalului.

Organizare

Laboratorul este organizat în 5 profile, în concordanţă cu legislaţia specifică aplicabilă laboratoarelor rutiere emisă de Inspecţia de Stat în Construcţii, după cum urmează:


Echipamente


Servicii