• DIRECTOR EXECUTIV
 
 • COMPARTIMENTUL PROTECTIA MEDIULUI
 
 • BIROUL RESURSE UMANE
 
 • COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITATII
 
 • COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE SI GESTIONARE CONTRACTE
 
 • COMPARTIMENTUL GDPR, DOCUMENTE SI INFORMATII CLASIFICATE
 
 • COMPARTIMENTUL S.S.M. - P.S.I.
 
 • COMPARTIMENT SECRETARIAT GENERAL
 
 • DIRECȚIA ECONOMICĂ
   
 • COMPARTIMENT CASIERIE, EVIDENTĂ GESTIUNE ȘI ARHIVĂ
   
 • BIROUL CONTABILITATE
   
 • COMPARTIMENTUL PLAN, BUGET ȘI MONITORIZARE
   
 • BIROUL FINANCIAR ȘI FISCALITATE
   
 • COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
   
 • COMPARTIMENTUL SALARIZARE
   
 • COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
 
 • DEPARTAMENT JURIDIC
   
   
   
   
   
 • COMPARTIMENT SECRETARIAT
 
 • DIRECȚIA PRELUCRARE CONTRAVENȚII
   
   
   
   
   
   
 • COMPARTIMENT SECRETARIAT
 
 • DIRECȚIA INGINERIE ȘI STUDII DE TEREN
   
   
   
   
   
   
 • COMPARTIMENT SECRETARIAT
 
 • DIRECȚIA TEHNICĂ
   
 • SERVICIUL ADMINISTRATIV
     
     
 • BIROUL GESTIONARE PARC AUTO
     
 • BIROUL ADMINISTRARE SEDIU
   
     
     
     
     
   
 • DEPARTAMENT DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ
     
     
     
     
   
 • COMPARTIMENT SECRETARIAT
 
 • DIRECȚIA LABORATOR DRUMURI
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
 • COMPARTIMENT SECRETARIAT