Secţia Poduri

Principalele activităţi

 • Activităţi de inventariere;
 • Activităţi de inspecţie şi expertizare, proceduri colectare a datelor;
 • Activităţi de întreţinere şi reparare;
 • Activităţi de reabilitare şi înlocuire;
 • Activităţi de construire modele economice;
 • Programul de gestiune a datelor şi de calcul;
 • Proceduri de asistare a deciziei;
 • Proceduri de verificare şi validare a sistemului, personal calificat;
 • Procedee de monitorizare şi urmărire în timp, activităţi de construire de modele de evoluţie a stării tehnice;
 • Inventarierea şi gestionarea informatizată a lucrărilor de artă;
 • Conceperea, dezvoltarea si implementarea unui sistem de gestiune a lucrărilor de artă, BMS;
 • Urmărirea comportării în timp a lucrărilor de artă

Obiective

Sistemul de gestiune al podurilor

Sistemul de management al podurilor reprezintă o metodologie de abordare sistematică, bazată pe cercetarea ştiinţifică aplicativă, utilizată în asistarea luării deciziilor privind cele mai eficiente planuri de întreţinere, reparare, reconstrucţie şi înlocuire a podurilor.
Efectuarea inspecţiilor tehnice la poduri are ca scop stabilirea stării tehnice a acestora, conform Instrucţiei AND 522/2006.

Organizare

Secţia Poduri este organizată în 3 birouri, după cum urmează:

 • Managementul Podurilor si Lucrărilor de Artă (BMS)

 • Investigaţii Nedistructive pentru Poduri

 • Biroul Inspecţii Poduri

EchipamenteServicii