Serviciul Relații Publice

Director executiv/Departament Juridic/Serviciul Relații Publice

Atribuții

  • Oferirea de informații la solicitările adresate prin telefon sau personal de contravenienți în legătură cu S.I.E.G.M.C.R. sau cu alte domenii de activitate ale CESTRIN, cu respectarea reglementarilor legale privind datele cu caracter personal si accesul la informatii de interes public si a reglementarilor interne privind comunicarea publica;
  • Înregistrarea în evidențele proprii a petițiilor primite, inclusiv a dovezilor de plata in format electronic sau fizic în legătură cu procesele verbale de contraventie intocmite cu ajutorul S.I.E.G.M.C.R., primirea și formularea răspunsurilor către petenți și expedierea acestora;
  • Rezolvarea petițiilor primite, urmărind soluționarea și redactarea în termenul legal a răspunsului;
  • Asigurarea activității de call-center, de relații cu publicul la nivelul CESTRIN.