Servicii la cerere - Secţia Inspecţia, Evaluarea, Analiza şi Managementul Reţelei Rutiere


  Nr. Crt.
  Categorie determinări
  Echipamentul cu care execută determinarea
  Parametrul determinat
  Unitate
  Clasificare
  Preţ fără TVA (lei)
  Preţ cu TVA (lei)
  1
  Determinări de capacitate portantă (FWD)
  PRIMA 100
  Deflexiuni
  1 punct/1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN < 300km
  81.68
  98.02
  1 punct/1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN > 300km
  116.19
  139.43
   
  PRI 100
  1 punct/1 bandă
  Interpretare date conform CD 155
  35.57
  42.68
  MLY 10000
  Dimensionare sisteme rutiere (metoda analitică sau cu softul ROSY DESIGN)
  102.76
  123.31
  2
  Determinări de capacitate portantă   (FWD - LWD)
  PRIMA 100
  Deflexiuni
  1 punct/1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN < 300km, (măsurători + interpretare)
  23.48
  28.18
  1 punct / 1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN > 300km (măsurători + interpretare)
  30.99
  37.19
  3
  Determinări de planeitate
  HAWKEYE 1000
  IRI
  1 km /1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN < 300km, (măsurători + interpretare conform CD 155) 
  154.88
  185.86
  HAWKEYE 2000
  1 km /1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN > 300km, (măsurători + interpretare conform CD 155) 
  197.6
  237.12
  4
  Determinări de rugozitate
  HAWKEYE 1000
              
  HS                      SRT           GN
  1 km /1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN < 300km, măsurători + interpretare conform CD 155)
  154.88
  185.86
   
  HAWKEYE 2000
  1 km /1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN > 300km, (măsurători + interpretare conform CD 155)
  197.6
  237.12
  GRIPTESTER
  5
  Determinarea adâncimii făgaşelor
  HAWKEYE 2000
  H(mm)
  1 km /1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN < 300km
  170.57
  204.68
  1 km /1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN > 300km
  213.29
  255.95
  6
  Furnizare date referitoare la profilul transversal
  HAWKEYE 2000
  Cote (mm)
  1 km /1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN < 300km
  170.57
  204.68
  1 km /1 bandă
  Distanţa  faţă  de CESTRIN > 300km
  213.29
  255.95
  7
  Determinări stare de degradare
  DEGY
  Indice de degradare
  1 km /1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN < 300km
  115.33
  138.4
  1 km /1 bandă
  Distanţa faţă de CESTRIN > 300km
  161.03
  193.24
  1 km /1 bandă
  Interpretare date cf. CD 155
  49.66
  59.59
  8
  Analize şi studii privind adoptarea soluţiilor tehnice pentru sisteme rutiere. Starea tehnică a drumurilor
  1 km
  -
  1422.14
  1706.57