Secţia Inspecţia, Evaluarea, Analiza şi Managementul Reţelei Rutiere

Principalele activităţi

 • Investigarea şi expertizarea stării tehnice a reţelei de drumuri;
 • Urmărirea performanţelor în exploatare a îmbrăcăminţilor si structurilor rutiere;
 • Elaborarea propunerilor de lucrări de intreținere la nivel național pentru asigurarea stării de viabilitate a drumurilor;
 • Proiectare si dimensionare sisteme rutiere;
 • Perfecţionarea şi extinderea programului:”Pavement Management System”;

Obiective

Secţia Inspecţia, Evaluarea, Analiza şi Managementul Reţelei Rutiere are următoarele obiective strategice:

 • Investigarea şi expertizarea stării tehnice a reţelei de drumuri, folosind echipamentele de mare randament aflate în dotare avand ca scop determinarea următorilor parametrii:
 • Capacitatea portantă a complexului rutier exprimată prin valoarea deformaţiei elastice caracteristice dC20;
 • Planeitatea suprafeţei de rulare, exprimată prin valoarea indicelui de planeitate IRI;
 • Rugozitatea suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere, exprimată prin valorile SRT sau HS;
 • Starea de degradare a îmbrăcăminţii rutiere, caracterizată prin indicele global de degradare(IG).
 • Perfecţionarea şi extinderea programului PMS la întreaga reţea de drumuri naţionale;
 • Urmărirea performanţelor în exploatare a îmbrăcăminiţilor rutiere şi a diverselor tehnologii
 • Determinarea de parametrii suport pentru întocmirea expertizelor tehnice aferente proiectelor de reabilitare/modernizare sau construcție de drumuri noi.

Organizare

Secţia Inspecţia, Evaluarea, Analiza şi Managementul Reţelei Rutiere este organizată în 4 birouri, după cum urmează::

 • Biroul Investigații Nedistructive a Sistemelor Rutiere – Capacitate Portantă

 • Biroul Investigarea Suprafețelor de Rulare a Drumurilor-Planeitate și Rugozitate

 • Biroul Managementul Îmbrăcăminților Rutiere (PMS)

 • Biroul Analize și Elaborări Studii Tehnice Privind Sistemele Rutiere

Echipamente


Servicii