Secţia Inginerie de Trafic

Principalele activităţi

 • Studii de trafic, care includ:
 • Recensăminte de circulaţie;
 • Prognoze de trafic rutier;
 • Inregistrarea automată a traficului rutier;
 • Monitorizarea traficului greu;
 • Studii şi sinteze asupra traficului rutier;
 • Sisteme de prelucrare a datelor de trafic;
 • Baze de date în domeniul traficului rutier;
 • Perfecţionarea aparaturii de înregistrare automată a traficului rutier.

 • Înregistrare date de trafic în bănci de date şi sisteme informaţionale, care cuprind:
 • Sistem de optimizare a traseelor pentru vehiculele foarte grele şi agabaritice ;
 • Sistem de administrare rutieră optimizată, date de trafic şi parametrii de calcul a costurilor de exploatare a vehiculelor.

Obiective

  • Prelucrarea înregistrărilor de circulaţie obţinute în cadrul recensământului ;
  • Elaborarea studiilor de dezvoltare a reţelei de drumuri naţionale ;
  • Stabilirea coeficienţilor de evoluţie a traficului ;
  • Elaborarea prognozei de evoluţie a traficului ;
  • Continuarea activităţii de gestionare şi monitorizare a traficului ;
  • Stabilirea capacităţii de circulaţie a reţelei de drumuri naţionale ;
  • Perfecţionarea aparaturii de înregistrare automată a traficului rutier ;
  • Pregătirea automatizării complete a efectuarii recensământului de circulaţie din anul 2010.

Organizare

Secţia Inginerie de Trafic este organizată în 3 birouri, după cum urmează:

 • Investigaţii pe Teren

 • Prelucrări Date Trafic

 • Analiză Reţea Rutieră, Optimizare Trasee, Construire şi Calibrare Reţea Naţională

Servicii