Achiziții publice

Curs Auditor intern în domeniul Managementului Calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015

Documentatii pe etape

Data
Etapa
31/08/2022 Caiet de sarcini
31/08/2022 Invitație de participare
31/08/2022 Model contract de servicii