Achiziții publice

Curs Managementul riscului (în laboratorul de încercări)/ Gândirea bazată pe riscuri

Documentatii pe etape

Data
Etapa
31/08/2022 Caiet de sarcini
31/08/2022 Invitație de participare
31/08/2022 Model contract de servicii