Achiziții publice

Curs Validarea metodelor și controlul calității rezultatelor - aspecte practice legate de asigurarea validității rezultatelor analizelor într-un laborator de analize fizico-chimice

Documentatii pe etape

Data
Etapa
31/08/2022 Caiet de sarcini
31/08/2022 Invitație de participare
31/08/2022 Model contract de servicii