Achiziții publice

Curs Sistemul de Control Intern Managerial SCIM

Documentatii pe etape

Data
Etapa
14/09/2022 Caiet de sarcini
14/09/2022 Invitație de participare
14/09/2022 Model contract de servicii
19/09/2022 Clarificări
22/09/2022 Clarificări
23/09/2022 Clarificări