Achiziții publice

Curs de formare responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a echipamentelor (RSVTI) obținere autorizație sau prelungire autorizație

Documentatii pe etape

Data
Etapa
07/03/2023 Caiet de sarcini
07/03/2023 Invitație de participare
07/03/2023 Model contract de servicii