Biroul Administrare Sediu

Atribuții

  • Asigurarea întreţinerii conform normativelor şi reglementărilor în vigoare a tuturor clădirilor CESTRIN;
  • Elaborarea propunerilor privind necesarul de resurse financiare pentru achizițiile de produse și servicii necesare administrării CESTRIN;
  • Implementarea contractelor de achiziţie publică de produse și / sau servicii din punct de vedere tehnic, financiar și administrativ;
  • Realizarea formalităţilor privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţie publică, în colaborare cu structurile specializate din CESTRIN, pentru realizarea obiectivelor specifice de activitate;
  • Elaborarea documentaţiei privind impozitele și taxele locale aferente clădirii proprietate CESTRIN;
  • Efectuarea lucrărilor de curățenie în spațiile în care îşi desfășoară activitatea salariații;
  • Menţinerea bunei funcţionări a tuturor dotărilor CESTRIN, prin asigurarea cu materiale de întreţinere şi piese de schimb.