Serviciul Suport Administrativ privind Activitatea Juridică

Atribuții

  • Asigurarea desfășurării în condiții optime a activității serviciilor din cadrul departamentului, prin gestionarea eficientă și în condiții de siguranță a documentelor în format fizic formalizate de acestea, în concordanță cu obiectul propriu de activitate;
  • Asigurarea procesării la timp și în concordanță cu procedurile interne a activității de prelucrare a documentelor gestionate de structurile din cadrul departamentului;
  • Asigurarea suportului administrativ serviciilor din cadrul departamentului, în scopul comunicării datelor și al transmiterii documentelor în forma solicitată de emitent sau de destinatar, după caz, al multiplicării sau scanării, precum și al redactării corespondenței de tip administrativ cu terţii sau cu structurile interne;
  • Primirea și verificarea corespondenței adresate CESTRIN, recepționată de la operatorul de servicii poștale contractat, desfacerea corespondenței și gruparea documentelor în funcție de destinația acestora, predarea pe bază de borderou a acestora către structurile din afara departamentului care au competențe în legătură cu acestea, respectiv înregistrarea, scanarea și prelucrarea documentelor care sunt de competența departamentului, pentru a fi puse la dispoziție structurilor funcționale abilitate din departament, conform procedurilor;
  • Înregistrarea în evidențele proprii a documentelor de tip adrese de confirmare / respingere a trimiterii în debit de către organele fiscale și se ocupă de expedierea acestora către D.R.D.P. 1-7;
  • Participarea la procesul de implementare a arhivei electronice la nivelul serviciilor din cadrul departamentului, prin dezvoltarea modalității digitale de formalizare a documentelor acestora, în măsura încheierii instrumentelor de colaborare în acest scop cu instanțele de judecată de la nivel național;
  • Înregistrarea în evidențele proprii a dovezilor de plată, primite în format electronic sau fizic, în legătură cu procesele verbale de contravenție întocmite utilizând S.I.E.G.M.C.R.;
  • Asigurarea evidenței dovezilor de comunicare a PVCC și urmărirea neconformităților;
  • Asigurarea suportului tehnic structurii juridice specializate din cadrul Departamentului Juridic, privind informațiile din Ectorian.