Compartimentul Asigurarea Calității

Atribuții

  • Implementarea Sistemului de Management al Calității impus de standardul SR EN ISO/CEI 17025, controlul aplicării și evaluării eficienței acestuia în cadrul Directiei Laborator de Drumuri;
  • Elaborarea documentației specifice Sistemului de Management al Calității, actualizarea și gestionarea acesteia;
  • Verificarea, prin audit intern a modului în care sunt elaborate, gestionate, conservate și difuzate înregistrările calității, în activitățile desfășurate în laborator;
  • Urmărirea rezolvării neconformităților depistate la auditurile interne;
  • Planificarea și realizarea analizelor de management a stadiului Sistemului de Management al Calității;
  • Evaluarea furnizorilor/ subcontractanților din domeniul activitatii de laborator, în vederea acceptării lor de către CESTRIN și evaluarea satisfacției clienților, potrivit procedurilor specifice;
  • Realizarea instruirii personalului directiei în domeniul calității.

Scop specific

Asigurarea Sistemului propriu de Management al Calității in domeniul activitatii de laborator si menținerea acestuia la nivelul impus de standardul SR EN ISO/CEI 17025.