Biroul Managementul Podurilor și Lucrărilor de Artă (BMS)

Scopul activităţii

  • Pe baza informațiilor colectate prin activitatea de inspecție și investigare a podurilor se actualizeaza baza de date, acestea fiind utilizate în sistemul BMS (Bridge Management System) pentru a se programa în funcție de starea tehnică, întreținerea, repararea, reabilitarea, consolidarea, înlocuirea unor elemente sau consolidarea structurii de rezistență afectată de degradare, precum și în vederea planificării intervențiilor și alocării de fonduri necesare lucrărilor. Baza de date BMS este un instrument fundamental la dispoziția administratorului rețelei rutiere care, pe baza sistemului de gestiune a podurilor, poate optimiza utilizarea bugetului de întreținere și reparații;
  • Pentru îmbunătățirea stării de viabilitate a podurilor de pe reţeaua de Drumuri Naționale și Autostrăzi, utilizând BMS, se fac propuneri de prioritizare a podurilor în vederea efectuării lucrărilor de intervenție pe rețeaua rutieră administrată de C.N.A.I.R. S.A., analizând principalii indicatori de stare tehnică conform instrucției AND 522/2002 și a nivelului de intervenție conform Normativului CD 138 – 20.

Obiective

  • Elaborarea de rapoarte tehnice privind starea tehnică a podurilor utilizând aplicația informatică și baza de date BMS;
    • aplicația informatică utilizată este concepută pentru stocarea, procesarea și analizarea datelor privind lucrările de artă, cu rol de suport in fundamentarea deciziilor în cadrul sistemului de gestiune a podurilor.
    • personalul specializat, ingineri CFDP, actualizeaza baza de date si elaboreaza rapoarte tehnice privind starea tehnica a podurilor.
  • Propuneri de prioritizare a podurilor pentru efectuarea de lucrări de intervenție pe rețeaua rutieră, în baza analizei principalilor indicatori de stare tehnică (conform instrucției and 522/2002) și a nivelului de intervenție (conform normativului cd 138-2010)

Analiza BMS

Analiza BMS

Cost estimat lucrări

Cost estimat lucrări