Compartimentul Managementul Calității

Scop

  • Asigurarea Sistemului propriu de Management al Calității;
  • Menținerea Sistemului de management al Calității la nivelul impus de standardele din seria SR EN ISO 9001 (în cadrul CESTRIN).

Atribuții

  • Implementarea Sistemului de Management al Calității, de controlul aplicării și evaluării eficienței acestuia în cadrul CESTRIN;
  • Elaborarea documentației specifice Sistemului de Management al Calității, actualizarea și gestionarea acesteia;
  • Verificarea, prin audit intern, a modului în care sunt elaborate, gestionate, conservate și difuzate înregistrările calității, în activitățile desfășurate în unitate;
  • Urmărirea rezolvării neconformităților depistate la auditurile interne;
  • Planificarea și realizarea analizelor de management a stadiului Sistemului de Management al Calității;
  • Evaluarea furnizorilor/ subcontractanților în vederea acceptării lor de către CESTRIN și evaluarea satisfacției clienților, potrivit procedurilor specifice, cu excepția domeniului calității aferent Laboratorului Drumuri;
  • Realizarea instruirii personalului în domeniul calității;
  • Asigurarea Secretariatului Grupului de lucru pentru dezvoltarea Sistemului de Control Intern/ Managerial al CESTRIN și de secretariatul CTE-CESTRIN.