Biroul Contabilitate

Atribuții

  • Înregistrarea cronologică și sistematică a datelor, prelucrarea și păstrarea acestora pentru a putea răspunde eventualelor cerințe ale C.N.A.I.R. S.A. sau a organelor externe de control
  • Întocmirea și verificarea balanțelor contabile lunare pentru activitatea de întreținere și activitatea de investiții;
  • Întocmirea declarațiilor fiscale ce țin de competența subunității;
  • Verificarea evidenței scriptice cu cea faptică prin verificări periodice;
  • Întocmirea registrelor de contabilitate obligatorii;