Serviciul Juridic Contravenții

Atribuții

  • Întocmirea actelor de procedură / documentațiilor specifice fiecărui dosar civil constituit pe rolul instanțelor, ce derivă din procesele verbale de constatare a contravenției;
  • Întocmirea adreselor către diverse entități și subunități ale C.N.A.I.R. S.A. pentru transmiterea către instanță a documentelor solicitate în legătură cu dosarele gestionate;
  • Formularea apărărilor, respectiv asigurarea reprezentării juridice (unde este cazul), în fața instanțelor judecătorești interne, în cadrul litigiilor privind S.I.E.G.M.C.R., în scopul apărării intereselor C.N.A.I.R S.A., prin parcurgerea tuturor etapelor procesuale disponibile, în condiții de legalitate și temeinicie a exercitării acestora;
  • Înregistrarea datelor și informațiilor privind realizarea actelor procedurale în dosarele gestionate prin intermediul aplicațiilor informatice din cadrul Departamentului;
  • Verificarea hotărârilor judecătorești în vederea identificării sumelor reprezentând cheltuieli de judecată stabilite definitiv în sarcina/favoarea CESTRIN, în vederea întocmirii formalităților necesare plății acestora către creditorii îndreptățiți și de către debitori, potrivit procedurilor interne.