Serviciul Recuperări Creanțe

Atribuții

  • Întocmirea din punct de vedere legal a documentelor necesare pentru recuperarea creanțelor;
  • Identificarea actelor/cauzelor în care CESTRIN are calitate de creditor;
  • Ținerea evidenței cauzelor proprii pe care le gestionează, conform legii și procedurilor aplicabile;
  • Întocmirea, sub semnături autorizate, a tuturor actelor de procedură și documentelor necesare, în vederea formulării apărărilor și susținerii și dovedirii punctului de vedere și intereselor unității în fața organelor jurisdicționale;
  • Participarea la concilieri, atunci când este necesar, precum și la acțiuni care necesită cunoașterea și interpretarea unor dispoziții legale;
  • Înregistrarea datelor și informațiilor privind realizarea actelor procedurale în dosarele gestionate, prin intermediul aplicațiilor informatice din cadrul Departamentului;
  • Furnizarea informațiilor din S.I.E.G.M.C.R. solicitate de către terți, respectând interesele C.N.A.I.R. S.A.;
  • Rezolvarea la solicitarea conducerii a altor lucrări cu caracter juridic, care au legătură cu activitatea specifică.