Departament Inginerie de Trafic, Aplicații Informatice

Principalele activităţi

 • Studii de trafic;
 • Recensăminte de circulaţie;
 • Prognoze de trafic rutier;
 • Centralizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date de restricţii de circulaţie permanente şi temporare, transmise de DRDP 1-7;
 • Optimizarea traseelor interurbane pentru transporturile grele şi agabaritice, cu ajutorul aplicaţiei informatice de îndrumare a transporturilor rutiere, în vederea emiterii AST de către Serviciile AVTR (din cadrul CNAIR-central, DRDP şi A.C.I din P.T.F.) ;
 • Inregistrarea automată a traficului rutier;
 • Monitorizarea traficului greu;
 • Studii şi sinteze asupra traficului rutier;
 • Sisteme de prelucrare a datelor de trafic;
 • Baze de date în domeniul traficului rutier;
 • Perfecţionarea aparaturii de înregistrare automată a traficului rutier;
 • Elaborare, dezvoltare, integrare sisteme informatice;
 • Administrare şi exploatare baze de date;
 • Aplicaţii web pentru îndeplinirea obiectului de activitate;
 • Asistenţă tehnică şi colaborări cu departamentele CESTRIN;
 • Activităţi de birotică, digitizare, editare şi tipărire hărţi drumuri.

Obiective

 • Prelucrarea înregistrărilor de circulaţie obţinute în cadrul recensământului;
 • Elaborarea studiilor de dezvoltare a reţelei de drumuri naţionale;
 • Stabilirea coeficienţilor de evoluţie a traficului;
 • Elaborarea prognozei de evoluţie a traficului;
 • Continuarea activităţii de gestionare şi monitorizare a traficului;
 • Stabilirea capacităţii de circulaţie a reţelei de drumuri naţionale;
 • Perfecţionarea aparaturii de înregistrare automată a traficului rutier;
 • Pregătirea automatizării complete a efectuarii recensământului de circulaţie din anul 2025.

Organizare

Departamentul Inginerie de Trafic, Aplicații Informatice este organizat după cum urmează: