Biroul Financiar – Fiscalitate

Atribuții

  • Efectuarea viramentelor bancare din toate sursele de finanțare și actualizarea evidențelorcu privire la acestea;
  • Actualizarea evidenței extracontabile ,,ROGOP” privind facturile intrate în CESTRIN;
  • Actualizarea evidenței extracontabile privind avansurile acordate salariaților prin casierie, verificarea și avizarea deconturilor de cheltuieli interne;
  • Actualizarea evidenței extracontabile a obligațiilor de plată precum și a soldurilor bancare;
  • Întocmirea solicitărilor de fonduri de la C.N.A.I.R. în vederea efectuării unor plățifurnizori
  • Emiterea facturilor către clienți și urmărirea încasării acestora;
  • Întocmește documentele privind aprobarea, modificarea, autentificarea, prelungirea, eliberarea și executarea garanțiilor aferente contractelor C.N.A.I.R. S.A. prin CESTRIN;
  • Asigurarea măsurilor pentru recuperarea creanțelor înregistrate la CESTRIN;
  • Întocmirea rapoartelor cu caracter financiar privind prevederile bugetare.