Compartimentul GDPR, Documente și Informaţii Clasificate

Scop

 • Asigură protecția și gestionarea informațiilor clasificate, protecția civilă.

Atribuții privind implementarea GDPR:

 • Informarea şi consilierea conducerii CESTRIN, precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul prezentului regulament şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;
 • Monitorizarea respectării regulamentului GDPR, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;
 • Furnizarea de consiliere, la cerere, în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia;
 • Cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
 • Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36 din Regulamentul UE 679/2018 (GDPR), precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

Atribuții privind protecția și gestionarea informațiilor clasificate:

 • Respectarea regulilor generale și implementarea măsurilor privind protecția informațiilor clasificate în cadrul CESTRIN;
 • Gestionarea documentelor de acces al salariaților la informații clasificate din cadrul CESTRIN, respectiv certificate de securitate și autorizații de acces;
 • Elaborarea și gestionarea documentelor specifice activității de protecție a informațiilor clasificate în cadrul CESTRIN ;
 • Consilierea directorului executiv CESTRIN privind protecția și gestionarea informațiilor clasificate;
 • Aducerea la cunoștință a directorului executiv CESTRIN despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propunerea măsurilor de prevenire si înlăturare a acestora;
 • Instruirea salariaților care au acces la informații clasificate;
 • Elaborarea propunerilor privind obiectivele, sectoarele și locurile unde se păstrează sau se lucrează cu documente clasificate;

Atribuții privind protecția civilă:

 • Efectuarea instructajului introductiv general în domeniul protecției civile persoanelor nou angajate în cadrul CESTRIN;
 • Coordonarea evacuării salariaților și a bunurilor CESTRIN;
 • Pregătirea persoanelor cu responsabilități în organizarea și funcționarea celulei de urgență din cadrul CESTRIN.