Serviciul Aplicații GIS pentru Sisteme de Transport

Atribuții

  • Crearea bazei de date geospațiale;
  • Prelucrarea datelor geo-spațiale;
  • Valorificarea și procesarea măsurătorilor de teren;
  • Importul datelor din surse externe GIS;
  • Realizare hărți tematice specifice;
  • Elaborarea aplicațiilor informatice de tip GIS pentru îndeplinirea obiectului de activitate al C.N.A.I.R. S.A.