Compartimentul Juridic

Scop

  • Asigură consultanța juridică a compartimentelor funcționale ale CESTRIN și avizarea din punct de vedere legal a contractelor și documentelor care se supun avizării de acest tip.

Atribuții

  • Verificarea și avizarea din punct de vedere legal a documentelor care se supun avizării de acest tip;
  • Asigurarea consultanței juridice a compartimentelor funcţionale ale CESTRIN, în domeniile de activitate ale acestora, la cerere sau din oficiu, formulând opinii juridice de natura să soluționeze în mod legal situațiile ivite;
  • Asigurarea asistenței sau reprezentării juridice a C.N.A.I.R. S.A. – CESTRIN, prin reprezentant legal sau împuternicit, în fața instanțelor judecătorești interne, în cadrul litigiilor cu terțe persoane fizice și juridice, în fața autorităților sau instituțiilor, precum și a altor persoane fizice și juridice, în scopul apărării intereselor C.N.A.I.R. S.A. – CESTRIN, în legătură cu obiectul de activitate al acesteia;
  • Colaborarea cu structurile de specialitate și funcţionale implicate, la redactarea proiectelor de hotărâri sau decizii ale organelor de conducere din unitate;
  • Redactarea cadrului general al clauzelor contractuale, a proiectelor de contracte, contracte subsecvente și acorduri-cadru, actelor adiționale, precum și participarea directă sau indirectă la negocierea clauzelor legale contractuale;
  • Participarea, alături de servicii de specialitate ale CESTRIN, la elaborarea și propunerea de inițiere de acte normative referitoare la orice problemă în legătură cu structura, obiectul și desfășurarea activității CESTRIN;
  • Asigurarea îndrumării și controlului drepturilor și obligațiilor de dreptul muncii.