Profil Agregate Naturale pentru Lucrări de Căi Ferate și Drumuri ( ANCFD )

Profilul are ca scop realizarea de încercări pe agregatele si filerele obtinute din materiale naturale, artificiale sau reciclate ce se utilizează la straturile de bază sau de fundaţii precum si cele care intră în componenţa mixturilor asfaltice utilizate la realizarea îmbrăcăminţilor bituminoase.

AGREGATE

Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate

 • rezistența la îngheț-dezgheț;
 • încercare cu sulfatul de magneziu;

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice

 • analiza granulometrică prin cernere;
 • coeficient de aplatizare;
 • coeficient de formă;
 • procent de agregate concasate sau sfărâmate  din agregate ;
 • echivalentul de nisip;
 • încercarea cu albastru de metilen.

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice -fizice

 • rezistenţa la uzură micro-Deval;
 • rezistenţa la sfărâmare Los Angeles;
 • rezistenţa la strivire;
 • masa volumică în vrac și porozitate intergranulară;
 • densitate aparentă și absorbție de apă;
 • compactare Proctor (umiditate optimă şi densitatea maximă de compactare , gradul de compactare).

FILER

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice

 • granulozitate în curent de aer

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice - fizice

 • determinarea filerului uscat compactat (porozitatea Ridgen);
 • conținut de apă în etuva ventilată;
 • masa volumică reală (metoda cu picnometru);
 • masa volumică în vrac în kerosen;
 • încercarea cu albastru de metilen;
 • solubilitatea în apă.

Realizări

 • Verificarea calităţii materialelor puse în opera pentru obiectivele:
 • autostrăzile Sebeș Turda lot 1, lot 2; Brașov Oradea, Orăștie Sibiu lot 3, Lugoj Deva;
 • variante ocolitoare Satu Mare, Ștei, Târgul Mureș, Tecuci;
 • drumuri naționale DN7A, DN5, DN21.
 • Verificarea calității filerelor provenite de la furnizori;
 • Implementare norme europene armonizate.

Echipamente

 • Agitator (Încercarea cu albastru de metilen);
 • Aparat de cernere în curent de aer (Granulozitate în cernere de aer);
 • Vacumm și pompă de vid (Determinarea masei volumice reala. Metoda cu picnometru);
 • Șubler modificat (Determinarea coeficientului de formă);
 • Cameră climatică (Determinarea rezistenței la îngheț – dezgheț);
 • Set complet Echivalent de nisip (Determinarea echivalentului de nisip);
 • Echipament Micro-Deval (Determinarea rezistenței la uzură Micro-Deval);
 • Proctor (Determinarea masei volumice de referinţă şi a conţinutului de apă - Compactare Proctor);

Agitator

Agitator (Încercarea cu albastru de metilen)

Agitator

Agitator (Încercarea cu albastru de metilen)

Aparat de cernere

Aparat de cernere în curent de aer (Granulozitate în cernere de aer)

Aparat de cernere

Aparat de cernere în curent de aer (Granulozitate în cernere de aer)

Vacumm și pompă de vid

Vacumm și pompă de vid (Determinarea masei volumice reala. Metoda cu picnometru)

Vacumm și pompă de vid

Vacumm și pompă de vid (Determinarea masei volumice reala. Metoda cu picnometru)

Șubler modificat

Șubler modificat (Determinarea coeficientului de formă)

Șubler modificat

Șubler modificat (Determinarea coeficientului de formă)

Cameră climatică

Cameră climatică (Determinarea rezistenței la îngheț – dezgheț)

Cameră climatică

Cameră climatică (Determinarea rezistenței la îngheț – dezgheț)

Set complet Echivalent de nisip

Set complet Echivalent de nisip (Determinarea echivalentului de nisip)

Set complet Echivalent de nisip

Set complet Echivalent de nisip (Determinarea echivalentului de nisip)

Echipament Micro-Deval

Echipament Micro-Deval (Determinarea rezistenței la uzură Micro-Deval)

Echipament Micro-Deval

Echipament Micro-Deval (Determinarea rezistenței la uzură Micro-Deval)

Proctor

Proctor (Determinarea masei volumice de referinţă şi a conţinutului de apă - Compactare Proctor)