Profil - Armături de rezistență din oțel beton, sârmă sau plase sudate (AR)

Profilul are ca scop realizarea de încercări pe armături pentru beton armat.

Încercări specifice barelor, sârmelor laminate și sârmelor pentru armarea betonului

  • încercarea la tracțiune la temperatură ambiantă;
  • încercarea la îndoire;
  • încercarea la îndoire cu îndreptare (dezdoire).

Echipamente

  • Echipament pentru încercarea la tracțiune;
  • Mașina de marcat;
  • Echipament pentru încercarea la îndoire și încercarea la îndoire/dezdoire.

Încercarea la tracțiune

Echipament pentru încercarea la tracțiune în vederea determinării parametrilor de curgere, a rezistenței la tracțiune și a alungirii procentuale a epruvetelor metalice

Mașina de marcat

Mașina de marcat este necesară pentru marcarea Lungimii inițiale între repere (L0) a epruvetelor ce urmează a fi testate, în vederea determinării alungirii procentuale după rupere