Profil - Drumuri 1 (Teste laborator) - D1

Profilul are ca scop realizarea de analize şi încercări pe mixturi asfaltice destinate lucrărilor de reabilitare şi modernizare a drumurilor naţionale şi a autostrăzilor. Încercările specifice profilului vizează evaluarea calităţii tuturor tipurilor de mixturi ce intră în componenţa unui sistem rutier ( strat uzura, strat de legatura si strat de baza) şi sunt elaborate norme tehnice specifice sectorului de drumuri.

Încercări clasice

 • Determinarea conţinutului de liant şi a conţinutului de agregate (granulometria);
 • Determinarea densităţii aparente şi a densităţii maxime;
 • Determinarea stabilităţii şi a fluajului Marshall;
 • Determinarea absorbţiei de apă;
 • Determinarea sensibilitatii la apa;
 • Determinarea caracteristicilor volumetrice;
 • Incercarea de scurgere a liantului;

Încercări dinamice

Prin aceste încercări, se realizează o caracterizare reologică completă a mixturilor asfaltice şi se apreciază comportarea acestora în drum sub influenţa traficului şi a temperaturii. Aceste încercări sunt:

 • Determinarea volumului de goluri la un numar prestabilit de giratii;
 • Determinarea rezistenţei la ornieraj (adâncimea făgaşului şi viteza de formare a făgaşului).
 • Determinarea modulului de rigiditate  - se determină elasticitatea mixturii asfaltice şi se apreciază capacitatea mixturii de a se relaxa sub efort, fără a se deforma;
 • Determinarea fluajului dinamic – se apreciază rezistenţa la deformaţii permanente a mixturii asfaltice cand aceasta este supusă încărcării traficului la temperatura ridicată;
 • Determinarea rezistenţei la oboseală – se apreciază rezistenţa la fisurare a mixturii asfaltice la temperaturi intermediare;
 • Caracterizarea rezistenței mixturii asfaltice la fisurarea la temperatură scazută cu ajutorul încercărilor de tracțiune uniaxială si anume:
  • încercarea la tracțiune uniaxială (UTST), evaluează rezistența la tracțiune la o temperatură specificată;
  • încercarea la contracție împiedicată pe epruvete solicitate termic; (TSRST),evalueaza  temperatura minimă la care mixtura asfaltică poate rezista înainte de rupere;
  • încercarea de relaxare (RT), evaluează timpul de relaxare.
  • încercarea de fluaj la tracțiune (TCT), evaluează curba de fluaj pentru recalcularea parametrilor reologici;
  • încercarea la tracțiune ciclică uniaxială (UCTST), evalueză rezistența la oboseală la temperatură scăzută datorată combinației de încărcări criogenice și mecanice.

ÎNCERCAREA ADERENȚEI STRATURILOR ADIACENTE

Prin aceasta încercare se determina rezistenta la forfecare dintre straturile de asfalt din îmbrăcămintea rutieră.

Încercările specifice profilului drumuri sunt definitorii pentru aprecierea performanţelor îmbrăcăminţii bituminoase şi rezistenţei unui sistem rutier. Recepţia unei lucrări de drumuri, fie drum naţioanal sau autostradă, nu se efectuează fără realizarea încercărilor pe mixtura asfaltică din care este alcatuit sistemul rutier.

Realizări

 • Încercări de laborator pentru atestarea conformității produselor utilizate in domeniul rutier;
 • Elaborare si revizuire norme tehnice specifice domeniului rutier;
 • Evaluarea calităţii mixturilor asfaltice utilizate la lucrările de reabilitare a drumurilor naţionale şi construcţie autostrăzi:
  • Proiecte reprezentative autostrazi : Autostrada Brasov- Tg. Mures –Cluj – Oradea; Autostrada Lugoj-Deva; Autostrada Nadlac-Arad; Autostrada Sebes-Turda; Autostrada Orastie-Sibiu; Autostrada Sibiu – Boita; Autostrada Medgidia-Constanta; Autostrada Bucuresti – Brasov, sectiunea Bucuresti- Ploiesti; Autostrada Timisoara-Lugoj; Autostrada Arad – Timisoara;
  • Proiecte reprezentative drumuri nationale: DN1H Zalau – Alesd lot 1; DN79, Arad – Oradea; DN1; DN2;DN5; DN 5A; DN7; DN 15 DN18; DN 56; DN 64; DN66; DN73D DN76; Pod Dunare - Calafat – Vidin; Pod Giurgiu si variante ocolitoare: Municipiul Brasov; Municipiul Constanta; Sacueni, Suceava; Sibiu; Tecuci, Satu Mare, Bacau.

Echipamente

 • Aparat de cernere Shaker;
 • Aparat Soxhlet;
 • Cuptor de calcinare;
 • Sisteme de vidare în vederea determinării absorbției de apă și densității maxime;
 • Extractor automat pentru determinarea compozitiei mixturii asfaltice;
 • Presa universală pentru determinarea stabilității și fluajului Marshall, rezistenței la tracțiune, sensibilității la apă precum si pentru determinarea aderentei intre straturi;
 • Echipamente pentru determinarea rezistenţei la deformaţii permanente (făgaşe) a mixturii asfaltice;
 • Presa de compactare giratorie pentru confecţionarea probelor de mixtură ce tebuie încercate;
 • Echipamente dinamice pentru determinarea caracteristicilor reologice ale mixturii asfaltice;
 • Echipament pentru determinarea rezistenței mixturii asfaltice la fisurarea la temperatură scazută cu ajutorul încercărilor de tracțiune uniaxială;
 • Echipamente pentru prelevarea carotelor din imbracamintea asfaltica executata.

Extractor automat

Extractor automat pentru determinarea compozitiei mixturii asfaltice (determinarea automata a continutului de liant si uscarea rapida a agregatului /filerului in vederea efectuarii granulometriei)

Presa universală

Presa universală pentru determinarea stabilității și fluajului Marshall, rezistenței la tracțiune, sensibilității la apă precum si pentru determinarea aderentei intre straturi

Compactor cu role

Echipamente pentru determinarea rezistenţei la deformaţii permanente (făgaşe) a mixturii asfaltice: se determină adâncimea fagaşului şi viteza de formare a făgaşului, la temperatura de 60°C şi încărcare de 700KN, în conformitate cu norma europeană de încercare. Pe baza încercării se apreciază comportarea mixturii în drum în ceea ce priveste apariţia făgaşelor sub trafic greu şi temperatura ridicată din timpul verii

Presă de compactare

Presă de compactare giratorie pentru confecţionarea probelor de mixtură ce tebuie încercate

Probe cilindrice

Echipament dinamic pentru determinarea caracteristicilor reologice ale mixturii asfaltice: modulul de rigiditate, fluajul dinamic şi rezistenţa la oboseală

Probe prismatice

Echipament dinamic pentru determinarea caracteristicilor reologice ale mixturii asfaltice: modulul de rigiditate, fluajul dinamic şi rezistenţa la oboseală

Rezistența mixturii asfaltice

Echipament pentru determinarea rezistenței mixturii asfaltice la fisurarea la temperatură scazută cu ajutorul încercărilor de tracțiune uniaxială

Carotieră

Echipament pentru prelevarea carotelor din îmbrăcămintea asfaltică executată

Carotieră tractabilă

Echipament pentru prelevarea carotelor din îmbrăcămintea asfaltică executată