Profil - Geotehnică și Teren de Fundare (GTF) / Analize Chimice Apă (AchA)

Profilul are ca scop realizarea investigatiilor de teren si a încercărilor de laborator pe pământurile din stratul de fundaţie in vederea stabilirii: tipurilor si clasificarii acestora; caracteristicilor de compactare; caracteristicilor mecanice.

Încercările specifice

 • Umiditate naturală;
 • Conţinutul de materii organice (humus);
 • Determinarea granulozităţii: repartiţia procentuală după mărime a granulelor componente ale fazei solide a pământurilor;
 • Determinarea umflării libere: punerea în evidentă a proprietăţii de modificare a volumului, atunci când variază umiditatea;
 • Încercarea Proctor - determinarea caracteristicilor de compactare (densitate/umiditate) în domeniul uscat / umed şi a gradului de compactare;
 • Densitate în stare naturală / Determinarea densităţii pe teren;
 • Determinarea limitelor de plasticitate (inferioară şi superioară);
 • Determinarea permeabilității;
 • Determinarea compresibilității prin încercarea în edometru;
 • Determinarea presiunii de umflare;
 • Determinarea rezistenței la forfecare prin încercarea de forfecare direcă;
 • Încercarea pământurlor la compresiune triaxială;
 • Determinarea deflexiunilor dinamice și a modulului de elasticitate dinamic.
 • Determinarea conținutului de carbonați;
 • Determinarea densităţii pământurilor. Metoda prin cântărire hidrostatică.

Investigații geotehnice în teren, de tipul forajelor și a puțurilor deschise

Investigatiile de teren au ca scop recunoașterea terenului, identificarea stratificatiei terenului, precum si a continuității stratelor. Investigațiile de teren se pot face prin observatii directe (cartare geologica si morfologica), foraje geotehnice (manuale, mecanice), precum si teste de penetrare standard in foraj SPT.

Forajele geotehnice se executa în conformitate cu prescripțiile în vigoare, cu o instalație de foraj mecanică Massenza MI 3, cu diametrul de săpare de 168/152/132mm, ce lucrează în sistem rotativ, cu scopul identificării litologiei terenului (în vederea stabilirii caracteristicilor fizico-mecanice și parametrii geotehnici caracteristici ai pământului întâlnit în ampriza viitoarelor lucrari) și a prezenței și naturii apei subterane.

În forajele geotehnice pot fi efectuate teste de penetrare dinamică standard (SPT - pe baza rezultatelor obținute din penetrările dinamice standard și în corelație cu observațiile de teren și  rezultatele analizelor de laborator, pot fi stabilite domeniile de consistență ale pământurilor coezive interceptate și gradele de îndesare ale pământurilor necoezive.

De asemenea, dupa finalizarea forajelor, in functie de morfologia terenului si de complexitatea lucrarilor proiectate, acestea pot fi echipate piezometric si inclinometric, in vederea monitorizarii apelor subterane, precum si a eventualelor deplasari ce pot aparea in anumite zone. Monitorizarea lucrărilor de terasamente este o activitate de urmărire a comportării construcţiilor ce constă în observarea şi înregistrarea unor aspecte, fenomene şi parametrii ce pot semnala modificări ale capacităţii construcţiei de a îndeplinii cerinţele de rezistență, stabilitate şi durabilitate, stabilite prin proiecte.

Rezultatele analizelor de laborator vor fi prezentate în fișele sintetice de foraj, în centralizatoarele de laborator și în rapoartele de încercare anexate.

Pe fișele sintetice ale forajelor, vor fi prezentate descrierea litologică a stratelor interceptate precum și caracteristicile fizico-mecanice ale acestora, rezultate în urma încercărilor de laborator și in situ.

Scopul investigatiilor de teren si a determinarilor de laborator este acela de a oferi date referitoare la condițiile geotehnice ale terenului de fundare pe traseele viitaorelor lucrari ce urmeaza a se proiecta, precum si pentru cele existente.

Documentația va fi elaborata elaborată pe baza lucrărilor de prospecțiune de teren și laborator, precum și pe baza datelor extrase din hărți, norme și lucrări de specialitate.

La elaborarea documentatiei (studiului geotehnic) se vor avea în vedere reglementările tehnice in vigoare privind documentațiile geotehnice pentru construcții precum și cerințele cuprinse în Tema de Proiectare.

In urma investigatiilor de teren, precum si a rezultatelor determinarilor de laborator se pot obtine informatii cu privire la:

 • stabilirea naturii litologice a pământurilor și caracteristicile fizico – mecanice ale stratelor din amplasamentul viitoarei lucrari proiectate cu evidențierea limitelor dintre ele;
 • stabilirea naturii litologice a pământurilor din zona viitoarelor lucrari proiectate (lucrari  de artă,terasamente si lucrari de consolidare) și condițiile de fundare ale acestora;
 • stabilirea condițiilor hidrologice în zona platformei viitoarelor lucrari proiectate (centuri, autostrazi, drumuri);
 • stabilirea adâncimii de îngheț în complexul rutier
 • grosimea și alcătuirea sistemului rutier pentru sectoarele de drum existente;
 • precizarea zonelor cu probleme din punct de vedere al excesului de umiditate, portanței scăzute sau instabilității (active sau potențiale) a versanților în vederea consolidării acestora;
 • prezența și natura chimică a apelor de suprafață și subterane.

Realizări

 • Verificarea calităţii materialelor puse în operă pentru obiectivele: autostrada Sebeș - Turda; autostrada Brașov - Oradea; autostrada Lugoj – Deva; VO Satu Mare; VO Ștei; VO Târgul Mureș
 • Proiectare și Execuție Autostrada București km 0+000 – km 100+900, “Nod Rutier Cumpăna A4 (Km 16+700) – DN 39E”
 • Elaborare Studiu Geotehnic pentru Proiectare și execuție Modernizare DN 28B Târgu Frumos-Botoșani
 • Elaborare Studiu Geotehnic pentru “Rețeaua de Infrastructură Integrată pentru zona orbitală București - Lărgire la 4 benzi DN 1A și măsuri de siguranță rutieră pentru sectorul cuprins între Centura București și Intersecția cu șoseaua Chitila-Mogoșoaia”, „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila, Autostrada Sibiu-Pitești
 • Elaborare Studiu Geotehnic aferent proiect Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

Echipamente

 • Foreză manuală;
 • Echipament multifuncțional de foraj massenza MI 3;
 • Aparat de cernere Shaker;
 • Cupă Casagrande;
 • Balanțe analitice, balanțe hidrostatice, etuve;
 • Deflectometru dinamic uşor LWD PRIMA 100;
 • Permeametru cu gradient variabil;
 • Aparate de forfecare directă manuale și automate;
 • Cadru de consolidare pentru forfecarea directă manuală;
 • Edometre manuale și automate pentru determinarea compresibilităţii şi caracteristicilor de compactare a pământurilor;
 • Aparat de forfecare triaxială;

Foreză manuală

Foreză manuală

Foreză manuală

Foreză manuală

Aparat de cernere Shaker

Aparat de cernere Shaker

Deflectometru LWD PRIMA 100

Deflectometru dinamic uşor LWD PRIMA 100 folosit pentru efectuarea măsurătorilor de deformabilitate pentru determinarea deflexiunilor dinamice, a gradului de compactare şi a modulului de elasticitate dinamic pentru pământuri, balast şi nisipuri compactate

Permeametru

Permeametru fără sucţiune folosit pentru a determina permeabilitatea pământurilor nisipoase şi pietrişurilor prin metoda pemeametrului cu gradinet variabil

Aparat de forfecare directă

Aparat de forfecare directă si cadru de consolidare pentru forfecare

Edometru

Edometru pentru determinarea compresibilităţii şi caracteristicilor de compactare a pământurilor

Forfecare directă automată

Echipamente Forfecare directă automate

Aparat de forfecare triaxială

Aparat de forfecare triaxială folosit pentru determinarea caracteristicilor rezistenţei la forfecare prin încercarea de compresiune triaxială de tip UU, CU şi CD, a pamânturilor coezive

Edometre automate

Edometre automate pentru determinarea compresibilităţii şi caracteristicilor de compactare a pământurilor