Profil - Siguranţa Circulaţiei ( SC )

În cadrul profilului se efectuează încercări specifice verificării calităţii materialelor utilizate pentru realizarea marcajelor rutiere şi a indicatoarelor fixe existente pe drumuri naţionale şi autostrăzi.

Încercări pe produse pentru marcare rutieră (vopsele, termoplastice, materiale plastice aplicate la rece)

 • Determinarea conţinutului de liant;
 • Determinarea conţinutului de dioxid de titan;
 • Determinarea componentelor anorganice (conţinut de carbonat);
 • Determinarea conţinutului de cenuşă;
 • Determinarea conţinutului de microbile de sticlă.

Încercări specifice vopselelor de marcaj rutier

 • Determinarea conţinutului de corp solid;
 • Determinarea densităţii;
 • Determinarea timpului de curgere.

Încercări specifice microbilelor de sticlă

 • Analiza granulometrică;
 • Determinarea calităţii microbilelor;
 • Determinarea indicelui de refracţie.

Încercări privind performanţa marcajelor rutiere

 • Determinarea continua in situ a coeficientului de luminanţă retroreflectată RL;
 • Coeficientul de luminanţă retroreflectată RL;
 • Coeficientul de luminanţă sub iluminare difuză Qd;
 • Aderenţa (valoare SRT);
 • Factorului de luminanţă β;
 • Determinarea coordonatelor cromatice x, y;
 • Grosimea peliculei uscate.

Încercări pe foliile retroreflectorizante aplicate pe indicatoare rutiere fixe

 • Determinarea coeficientului de retroreflexie RA.

Realizări

 • verificări pentru evaluarea calităţii vopselelor, termoplasticelor, plasticelor aplicate la rece, microbilelor de sticlă şi a foliilor reflectorizante;
 • verificarea performanţei calităţii marcajelor rutiere în situ şi în laborator;
 • urmărirea comportării în timp a marcajelor rutiere şi a foliilor reflectorizante;
 • elaborare agremente tehnice pentru produse şi procedee destinate realizării marcajelor rutiere;

Echipamente

 • ECODYN 3
 • Line Inspector II RL/Qd
 • Retroreflectometru ZRM 6014
 • Trusa pentru masurarea grosimii marcajului rutier ZMM 5000
 • Spectrofotometru CM - 2500c
 • Reflectometru 45/00 – ZRM 1021
 • Pendul SRT Wessex
 • Trusă pentru măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere
 • Reflectometru ZRS 6060
 • Microscop optic Zeiss

ECODYN 3

ECODYN 3 (dispozitiv de înaltă performanță ce permite măsurarea continuă a coeficientului de luminanţă retroreflectată RL al marcajelor rutiere pe zeci de kilometri dintr-o singură trecere, fără utilizarea unor semnalizări speciale)


Line Inspector II RL/Qd

Line Inspector II RL/Qd: echipament utilizat pentru determinarea coeficientului de luminanţă sub iluminare difuză Qd şi a coeficientului de luminanţă retroreflectată RL, în condiţii de vreme uscată şi umedă pe toate tipurile de marcaj rutier)


Spectrofotometru CM-2500c

Spectrofotometru CM-2500c (aparat utilizat pentru determinarea coordonatelor cromatice x,y și factorul de luminanţã β a unei suprafeţe de marcaj rutier şi a a unei suprafeţe de material retroreflectorizant)


Pendul SRT Wessex

Pendul SRT Wessex (echipament utilizat pentru determinarea aderenţei unui marcaj rutier)


Trusă pentru măsurare

Trusă pentru măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere


Reflectometru ZRS 6060

Reflectometru ZRS 6060 (echipament utilizat pentru determinarea vizibilităţii pe timp de noapte a coeficientului de retroreflexie RA pentru panouri indicatoare, echipamente de protecţie şi a altor materiale reflectorizante cu măsurare pe trei unghiuri de observare, diferite, în acelaşi timp)


Microscop optic Zeiss

Microscop optic Zeiss (echipament utilizat pentru determinarea procentului ponderat de microbile de sticlă defecte (defecte microbile))