UIP - Unitatea de Implementare a Proiectului (proiect asigurarea viabilității și siguranței traficului)

Atribuții

Atribuții și responsabilități în concordanță cu atribuțiile și responsabilitățile specifice ale profilelor coordonate, pe durata de realizare și de derulare a proiectului, conform necesităților precizate de seful de unitate (UIP).

Are în coordonare urmatoarele structuri

Scop specific

  • monitorizarea și luarea unor decizii rapide de intervenție, atunci când este cazul, în scopul prevenției și reducerii numărului de accidente rutiere prin reducerea procentuală majoră a influenței factorului drum;
  • identificare și de prioritizarea lucrărilor de întreținere în baza unor parametrii caracteristici (capacitate portantă, planeitate, rugozitate și stare de degradare) determinați în baza unor măsurători nedistructive de mare randament, sistem calibrat corespunzător pe întreaga rețea națională de drumuri;
  • asigură condițiile de monitorizare și intervenție necesare pentru optimizarea gradului de siguranță a participanților la trafic.

Realizări

Emitere Rapoarte Tehnice – conform Planului de investigații pentru eliminare puncte negre pentru contract finanțare nr. 63/17.03.2021 aferent proiectului "Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a infrastrcturii rutiere în vederea asiurării viabilității și siguranței traficului".